Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Røntgensyn på københavnske bydele

Det Socioøkonomiske Københavnerkort klar til brug online - med masser af sociale og fysiske oplysninger

KØBENHAVN: Det Socioøkonomiske Københavnerkort er nu tilgængeligt på internettet. Kortet giver et overblik over en række sociale og fysiske forhold i København.
Med den elektroniske udgave bliver det bl.a. fremover væsentligt nemmere at se, hvor og hvordan der er størst behov for en områdebaseret indsats, oplyser kommunen.

Kortet består hovedsageligt af to dele. For det første kan man se en række faste kort, der viser byens fysiske og sociale 'udseende'. For det andet er der en tidslinje, hvor man se byens udvikling gennem 15 år.

Man kan finde en lang række data  - bl.a. aldersfordeling, indkomstniveau, fordelingen af boligtyper, uddannelsesniveau, antal arbejdspladser, erhvervsstatus mm.

Udover de statistiske data kan man i kortet se lokaliseringen af alle almene boliger i København - herunder få information om afdelingerne. Desuden kan man se, hvilke afdelinger der har en boligsocial helhedsplan.

Man kan også se oplysninger om, hvor de udsatte byområder er - og hvor områdefornyelserne er.

Data opdateres en gang årligt.

Kortet er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Bydesign (TMF), Geoinformatik i Center for Byggeri (TMF) og Statistik, Koncernservice.