Ringsted cementerer lodsejeres fiskeret i søer

KORT NYT19. JUN 2022 12.15

RINGSTED: Klima- og Miljøudvalget i Ringsted har besluttet, at en gruppe lodsejere ved Gyrstinge og Haraldsted Sø bevarer deres ret til at fiske og sejle i søen, og at rettigheden skal tinglyses ved et salg af boligen, oplyser sn.dk. 

Kommunen forsøgte gennem længere tid har at få klarhed over, om den kunne fjerne eller begrænse nogle af de rettigheder, lodsejerne ved søerne har haft i mange år. Senest har Taksationskommissionen afgjort, at den ikke har kompetence til at afgøre spørgsmålet.

Københavns Vandforsyning - senere Hofor - eksproprierede i 1967 søerne til vandreservoir, men solgte søerne til Ringsted Kommune i 2014. Erstatningen i 1967 blev sat meget lavt med den grund, at lodsejerne bevarede en del af rettighederne. De havde stadig fuld adgang til søbredden, men den blev ikke åbnet for andre. Der var altså ikke ikke offentlig adgang.

ka