Ring 5-planerne overlevede første del af nyt forsøg på at stoppe dem

Flertal afviser at kortslutte igangværende analysearbejde.
10. FEB 2020 11.49

Modstandere af Ring 5-motorvejen fra Køge til Kokkedal fik ikke i første omgang noget ud af deres taktik med at opdele modstanden mod transportkorridoren og arealreservationerne i en syd-del og en nord-del. Et beslutningsforslag om at skrotte syd-delen var i folketingssalen i sidste uge, uden at det rokkede ved flertallet bag fastholdelse af Ring 5-planerne.

Folketingsmedlemmer fra et bredt udvalg af partier fra Alternativet og Enhedslisten over SF og De Radikale til Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige havde stillet beslutningsforslaget, der i givet fald ville pålægge regeringen at ophæve arealreservationerne på den sydlige del af Ring 5, det vil sige fra Køge til Frederikssundmotorvejen. Det var der imidlertid ikke flertal for, viste førstebehandlingen.

Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative og Liberal Alliance ville ikke kortslutte et igangværende analysearbejde, og derfor kommer der ikke noget konkret ud af det udvalgsarbejde i Folketingets Transportudvalg, som beslutningsforslaget blev henvist til. Det kommer til at afvente resultatet af den igangværende analyse.

Det tilsvarende beslutningsforslag om nord-delen af Ring 5-korridoren udestår stadig at blive behandlet i Folketinget, men da den omtalte igangværende analyse ligesom beslutningsforslagene er opdelt i en syd-del og en nord-del, taler al sandsynlighed for at udfaldet af næste beslutningsforslag bliver det samme, nemlig at der tidligst kommer til at ske noget efter resultatet af analysen foreligger.

Partipolitisk er der dog en forskel fra sidste uges beslutningsforslag, nemlig at De Konservative er en del af modstanden mod nord-delen, hvor ordvalget i forhold til syd-delen endda er skærpet, så man ikke blot ønsker at ophæve arealreservationerne, men også 'definitivt opgive planerne om en Ring 5-motorvej gennem Nordsjælland'. Der er endnu ikke sat dato på førstebehandlingen af dette beslutningsforslag.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev