Reklame og fleksibilitet skal sikre sjællandsk lægedækning

Fire indsatser skal sikre lægedækningen på Sydsjælland. Nyuddannede læger skal lokkes til, mens ældre læger skal holdes længere i deres stilling.

SJÆLLAND: Syv kommuner på Sydsjælland og Lolland-Falster oplever stor mangel på læger, og problemet ser ud til at blive større de næste fem til ti år. Det gælder Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Slagelse, Kalundborg, Odsherred og Holbæk. Her er en tredjedel af de praktiserende læger over 60 år, og det forventes, at flere trækker sig tilbage over de kommende år, end nye kommer til. Planudvalget for Almen Praksis i Region Sjælland vil komme problemet til livs med fire nye indsatser. Det skriver sn.dk.

Der er især fokus på at lokke studerende til. Det gælder fx læger sidst i deres uddannelse, da næsten halvdelen af regionens stillinger til uddannelsesforløb har været ubesat i tre år. Det fremgår af et referat fra et udvalgsmøde. Det skal der laves om på med et reklamefremstød målrettet kommende læger først i deres studieforløb. Reklame skal få de studerende til at tage deres uddannelsesforløb i en af de syv kommuner og vælge almen medicin som speciale.

Der skal ydes bistand til lægerne, og de skal oplyses om muligheder for bosætning og ægtefællejob i regionen. Derudover skal der lægges en indsats i markedsføring rettet mod læger, der er tæt på at være færdige med speciallægeuddannelsen i almen medicin. De skal efter uddannelsen holdes i stillinger i regionen ved at reklamere for mulighederne for at blive praktiserende læge i kommunerne.

Derudover skal de læger, der nærmer sig pensionsalderen, fastholdes på arbejdsmarkedet ved at skabe et bedre kendskab til deres overenskomst og de muligheder for aflastning og større fleksibilitet i arbejdet, der er. Med den sidste indsats skal lægerne også aflastes for attestarbejde, så der frigives mere tid til patienterne. Alle de fire indsatser er udarbejdet i samarbejde med relevante parter og skal løbende opdateres.

mh