Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Regioner og kommuner kan nu låne hinandens ansatte

En ny aftale om udlån mellem regioner og kommuner af medarbejdere til coronaberedskab er på plads mellem KL, Forhandlingsfælleskabet og regionerne.

Som en del af corona-beredskabet er det nu muligt for kommuner og regioner at låne medarbejdere af hinanden, hvis der skulle blive behov for det. 

Det kommer som et led i at sikre, at 'det offentlige velfærdssystem kan anvende personaleressourcerne optimalt og på en smidig måde', skriver Forhandlingsfællesskabet i en ny aftale om udlån til corona-beredskab.

Det står i den nye aftale om rammer for udlån af medarbejdere fra regioner til kommuner og omvendt til covid-19 beredskab, som er blevet indgået mellem Forhandlingsfællesskabet, Regionernes Lønnings- og Takstnævn og KL. Aftalen gælder fra den 6. april til og med den 31. maj.

Aftalen gælder udelukkende de ansatte, der er omfattet af en overenskomst eller arbejdstidsaftale, der dækker døgntjeneste. Derudover gælder den også for de ansatte på selvejende institutioner, der ligger inden for KL eller Regionernes Lønnings- og Takstnævns område.

Et eventuelt udlån af en medarbejder skal ske på frivillig basis, og samtidig skal den pågældende kommune og region også begge være enige om udlånet. 

Et udlån kan annulleres med dags varsel, hvis kommunen eller regionen igen får brug for medarbejderen, eller hvis medarbejderen ikke længere ønsker at være lånt ud. 

Læs hele aftalen hos Forhandlingsfællesskabet.

jeg