Regioner kræver millioner tilbage fra læger for negative coronasvar

Aftale med lægerne om at videresende negative testsvar til borgere er blevet misbrugt, mener Danske Regioner.
31. MAJ 2021 6.11

TEMA: Corona

Regionerne vil have praktiserende læger til at betale knap 20 mio. kr. tilbage. Lægerne har modtaget pengene i honorarer for at sende e-mails til borgere med oplysningen om negativ coronatest.

Aftalen mellem parterne var, at det kunne ske undtagelsesvist. Men regionerne mener, at nogle læger systematisk har misbrugt ordningen.

- Den her aftale er efter vores mening brugt i et omfang, der overstiger det, der var meningen, siger Bo Libergren (V), næstformand i Danske Regioners Lønnings- og Takstnævn.

Aftalen mellem regionerne og lægerne blev indgået sidste forår, efter at coronaepidemien havde holdt sit indtog.

Undtagelsesvist

- Vi aftalte med lægerne, at de undtagelsesvist kunne kræve honorar for at sende negativt svar videre til en borger, hvis der var brug for opfølgning.

- Nogle lægehuse har slet ikke gjort brug af ordningen, mens andre har gjort det mere eller mindre systematisk. Vi mener, at der i nogle tilfælde er tale om misbrug af ordningen, siger Bo Libergren.

Aftalen mellem parterne blev opsagt i marts i år. Da var der samlet set blevet udbetalt 24,5 mio. kr.

Det er størsteparten af dette beløb - 19,5 mio. kr. - som ifølge regionerne er udbetalt på et fejlagtigt grundlag og derfor kræves tilbagebetalt.

Regionerne mener, at læger, som har benyttet ordningen mere end to gange om ugen, skal betale pengene tilbage.

Misforståelse

Formand for de praktiserende læger Jørgen Skadborg mener, at nogle læger har misforstået ordningen og eksempelvis krævet honorar for hver enkelt svar, de har videreformidlet til patienter.

- De praktiserende læger, der har udsendt alle svar til patienter og taget honorar for det, har helt klart handlet forkert. Dem opfordrer vi til at betale et beløb tilbage, siger Jørgen Skadborg.

Lægeformanden er bare ikke enig med regionerne i, at man kan kategorisere brug af ordningen mere end to gange om ugen for misbrug.

Han mener snarere, at man skulle lægge snittet ved to gange dagligt.

- Der har været faser i den her epidemi, hvor det i perioder har været nødvendigt, at vi kunne afgive svaret til nogle af vores borgere. Eksempelvis ved et smitteudbrud på et plejecenter, hvor en beboer ikke selv har kunnet tjekke svaret. Eller ved nedbrud på sundhed.dk, hvor patienter har efterspurgt et svar, siger Jørgen Skadborg.

Han håber, at læger og regioner kan blive enig om en fælles forståelse i de lokale samarbejdsudvalg.

Men hvis lægerne ikke betaler pengene tilbage, kan det i sidste instans ende i voldgiftsretten, lyder det fra Bo Libergren.

Ritzau