Regionen passer på Farums grundvand

Fortsatte undersøgelser skal kortlægge den forurening med blandt andet olie og benzin, der gennem tiden er sket i jorden under byens industriområde.
30. MAJ 2022 7.25

HOVEDSTADEN / FURESØ: Region Hovedstaden har gennem mange år udført undersøgelser og oprensning af forurening i jord og grundvand for at beskytte det grundvand, som Furesø Vandforsyning bruger som drikkevand. Blandt andet via et anlæg, som oppumper og renser forurenet grundvand. Det forhindrer det forurenede vand i at nå hen til vandboringerne ved Farum Vandværk.

Regionen har også løbende overvåget den forurening, som findes i grundvandet under Farum Industrikvarter. Nu går regionen videre med en større undersøgelse i og syd for industrikvarteret. Der foretages bl.a. boringer flere steder i området mellem industrikvarteret og vandboringerne til Farum Vandværk.

Undersøgelserne skal give svar på, hvor meget forureningen fra industrikvarteret har spredt sig, hvor stor en mængde miljøfremmede stoffer der findes i grundvandet, og i hvilken retning forureningen strømmer.

Forureningen stammer fra tidligere aktiviteter flere steder i Farum Industrikvarter. Det er hovedsageligt klorerede opløsningsmidler, der er fundet, men også olie og benzin.

Furesø Vandforsyning kontrollerer løbende kvaliteten af det vand, der sendes ud til forbrugerne. Vandet overholder myndighedernes krav, og forbrugerne kan derfor trygt drikke vandet fra vandhanen. 

ka