DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Region Midtjylland overtager ambulancedrift
Foto: Finn Byrum, Ritzau Scanpix

Region Midtjylland overtager ambulancedrift

For at sikre mere konkurrence og mest mulig sundhed for skattekronerne har regionsrådet besluttet, at Region Midtjylland fra starten af 2021 selv vil drive alle akutlægebiler og knap en tredjedel af regionens ambulancer.

MIDTJYLLAND: Region Midtjyllands Præhospital overtager driften af yderligere fem akutlægebiler og 18 ambulancer, så regionen fra starten af 2021 selv driver alle ti akutlægebiler og 21 af 69 ambulancer. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

De resterende 70 pct., eller hvad der svarer til 48 ambulancer, bliver sammen med den liggende/hvilende sygetransport derimod sendt i offentligt udbud. Det besluttede regionsrådet i Region Midtjylland onsdag. Jacob Rixen (LA) stemte imod.

- Vi er faktisk meget tilfredse med samarbejdet med vores nuværende private leverandører, men vi mener konkurrencen på ambulanceområdet er for lille. Ved at gøre det tydeligt, at Region Midtjylland også selv kan køre ambulancer, håber vi at øge konkurrencen og sikre, at fremtidens ambulancer kører længst muligt på skattekronerne, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Aarhusområdets ambulancer
Størstedelen af de ambulancer regionen vil overtage dækker Aarhus-området. Det skyldes blandt andet, at Aarhus er udgangspunktet for en række specialfunktioner i ambulancetjenesten – fx babylancen og særligt smitsomme patienter.

- Det er også i Østjylland, vi i forvejen driver akutlægebiler og ambulancer og derfor hurtigst kan opbygge en robust driftsorganisation, siger Anders Kühnau.

Billigere at blive ny leverandør
I forbindelse med udbuddet bliver der oprettet 13 regionale ambulancebaser, som bliver stillet til rådighed for leverandørerne. Dermed slipper nye leverandører for store anlægsinvesteringer, og de får lettere ved at byde ind på opgaven.

Leverandørskiftet får ikke betydning for patienterne, fordi der hverken bliver ændret på servicemål eller responstider.

For at sikre rekruttering og fastholdelse af ambulancepersonale, er der i det kommende udbudsmateriale fokus på ambulancepersonalets trivsel og arbejdsmiljø. I materialet bliver der også stillet konkrete krav til øget elevuddannelse og brug af paramedicinere. Endelig vil Præhospitalet i Region Midtjylland fremover selv stå for blandt andet efteruddannelsen af redderne.

MG