Region lukker botilbud efter fire måneder

Vanskelig rekruttering og fysiske rammer har vist sig for vanskeligt at opfylde på botilbud for børn og unge.
12. JUL 2021 10.20

SYDDANMARK: Specialcenter Syddanmark vil i løbet af de kommende måneder afvikle sin afdeling Marsvænget i Fredericia, efter at det bare har været åbnet siden 1. marts. Det oplyser regionen.

Afviklingen skyldes, at det fra start har været vanskeligt at rekruttere det nødvendige personale, og så har de fysiske rammer også vist sig uegnede til de behov, som de børn og unge, der bor der, har. Derfor kom bostedet under skærpet tilsyn allerede i april med socialtilsynets kritik af brugen af vikarer og de fysiske rammer, og nu afvikles det altså helt.

Der bor fire børn og unge i alderen 8-16 år, som har behov for et specialiseret socialt tilbud pga. markante og ofte sammensatte problemstillinger i form af eksempelvis sociale, emotionelle, kognitive og psykiatrinære vanskeligheder.

- Vi må desværre erkende, at det ikke er muligt at drive afdelingen Marsvænget tilfredsstillende med de udfordringer, det står over for. Derfor har vi valgt at afvikle afdelingen over de kommende måneder. Vi arbejder naturligvis fortsat på at sikre bedst mulig trivsel og udvikling for børnene, og vi samarbejder med deres hjemkommuner om at finde nye gode tilbud til dem, siger centerchef Allan Kjær Hansen.

ibs