Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Region kan få politisag efter knivstik

Arbejdstilsyn langer hårdt ud efter sikkerheden på psykiatrisk afdeling i Odense efter knivoverfaldet
KORT NYT20. MAR 2012 14.49

Arbejdstilsynet overvejer en politisag mod Region Syddanmark for at have svigtet sikkerheden på den psykiatriske afdeling på Odense Universitetshospital. Det sker, efter at en patient smuglede en kniv ind og overfaldt en psykiater og to sygeplejersker, oplyser DR Fyn.

Samtidig har Arbejdstilsynet givet et strakspåbud om, at der skal strammes op på procedurerne omkring visitationen af patienterne øjeblikkeligt. Hospitalets psykiatriske afdeling har fået syv dage til at svare på, hvordan man vil løse problemerne.

Det er sjuskede og uklare retningslinier omkring visitering sammenholdt med risikoen ved en mangelfuld visitering af patientgruppen, der har ført til strakspåbudet.

En rapport fra Arbejdstilsynet fra december 2011 viser, at der i længere tid har været alvorlige problemer med sikkerheden på den pågældende afdeling. Rapporten konkluderer, at der er 'risiko for, at medarbejderne udsættes for vold og trusler med fysiske skader til følge'.

ka