Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Regeringen vil styrke indsats mod seksuelt misbrug af børn

Regeringen offentliggør i dag en strategi, der skal styrke indsatsen mod seksuelt misbrug af børn og øge samarbejde mellem myndighederne

 

Strategien fastlægger de overordnede fokusområder for indsatsen til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn og sætter på den måde rammerne for det fremtidige arbejde på området. Regeringen nedsætter samtidig en bredt sammensat følgegruppe der skal følge arbejdet med gennemførelsen af strategien og drøfte eventuelle nye initiativer, oplyser Socialministeriet.

Regeringen vil med strategien sikre tidlig handling i sager om seksuelt misbrug af børn og lægger derudover vægt på samarbejdet med de frivillige organisationer.

Det gælder også om at rette opmærksomhed mod sundhedsuddannelserne, mod indsatsen i det kommunale sundhedsvæsen foruden de særlige teams og centre for misbrugte børn i Århus og København.