Regeringen justerer sundheds­reform til mere kommunal magt
Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix

Regeringen justerer sundheds­reform til mere kommunal magt

Regeringen justerer sit udspil til en reform og lægger op til, at sundhedsforvaltninger får flere kommunale repræsentanter og sundhedsfællesskaber egen økonomi.
20. FEB 2019 6.00

Inden forhandlingerne om en reform af sundhedsvæsnet er gået i gang, lægger regeringen op til at lave flere ændringer i sit oprindelige udspil. I et interview med Jysk Fynske Medier siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at regeringen vil give de kommunale politikere mere indflydelse, end den indledningsvist lagde op til. Regeringen vil således sørge for 'større kommunal repræsentation', som det lyder fra ham.

- Der er forskellige modeller for, hvordan man kan sikre en stærkere repræsentation, og det skal vi så i de videre forhandlinger finde den eksakte model for, siger han.

Regeringens plan var, at kommunerne ville få én plads i bestyrelsen inden for de enkelte sundhedsforvaltningers geografiske område. Det er blevet skarpt kritiseret af Venstres lokalpolitiske bagland og af fagfolk for at mindske den demokratiske kontrol med sundhedsvæsnet.

Mangler økonomi
Kritikken har også lydt, at sundhedsfællesskaberne mangler økonomiske muskler i form af en reel driftsøkonomi og beslutningskompetence, fordi alle i bestyrelsen skal træffe beslutninger i enighed. Også her kommer regeringen med en justering og vil dels bryde med konsensusprincippet, men også give sundhedsfællesskaberne egen økonomi.

- Der har været stillet spørgsmålstegn ved, om der er muskelkraft nok i sundhedsfællesskaberne, og der vil vi gerne sige det helt klart: En kommune i et sundhedsfællesskab, hvor der indgår fem kommuner, skal ikke kunne blokere for de fire, der gerne vil være ambitiøse, fortæller Lars Løkke Rasmussen og understreger, at det dog ikke betyder, at den ene kommune kan blive tvunget til noget, den ikke vil.

- Der er også brug for, at de her sundhedsfællesskaber får deres egne penge, fortsætter Lars Løkke Rasmussen.

Men der er ikke lagt op til, at den økonomi, statsministeren vil stille til rådighed for sundhedsfællesskaberne, bliver voldsomt stor. Pengene skal følge opgaverne, og de skal for fremtiden langt overvejende løses af kommunerne, de praktiserende læger og sygehusene, lyder det fra ham.

Fire justeringer
I forlængelse af udmeldingerne fra Lars Løkke siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og innovationsminister Sophie Løhde (V) til Politiken, at regeringen onsdag vil præsentere fire præciseringer og justeringer af det oprindelige udspil.

Det omfatter indtil videre egen økonomi i sundhedsfællesskaberne, som kan forhandles ved de årlige økonomiforhandlinger og på finansloven, flere kommunale repræsentanter i sundhedsforvaltningerne, og en ændring af konsensusprincippet. Det vil betyde, at kommuner ikke kan tvinge andre til at påtage sig dyre opgaver og heller ikke diktere, hvad andre kommuner han gøre, hvis en kommune selv ønsker at påtage sig en udgiftskrævende opgave. 

De indledende forhandlinger om sundhedsreformen starter onsdag i Finansministeriet.

Ritzau / eo

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt