Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Reformen skaffer ikke arbejdspladser

DEBAT Med regeringens udspil til reform af førtidspension og fleksjob kommer den længe ventede rehabiliteringsindsats, som handicaporganisationerne har kæmpet for i årevis. Men hvor skal jobbene komme fra?
29. FEB 2012 7.22

Af Stig Langvad, formand for DH, Danske Handicap Organisationer

Reformudspillet har mange gode intentioner. De såkaldte ressourceforløb er et afgørende positivt tiltag, som peger i den rigtige retning og vil betyde, at de svageste får en reel chance for at sætte deres uudnyttede potentiale i spil. Spørgsmålet er - hvor skal det potentiale sættes i spil henne?

Det er ikke antallet af ydelsesmodtagere, der er problemet, men derimod et arbejdsmarked, der har spillet fallit, når det gælder rummelighed. Der er ikke nok virksomheder, der efterspørger arbejdskraft fra mennesker med nedsat arbejdsevnes. Reformudspillet forpligter ikke virksomhederne. Det betyder, at arbejdsgiverne endnu en gang går fri for at tage ansvar.

Fodrer hunden med egen hale
Når man så tydeligt går uden om kerneproblemet, nemlig at få virksomhederne på banen, når det gælder ansættelse af mennesker med nedsat arbejdsevne, så klinger udspillet lidt hult. Der står, at det skal gøres mere attraktivt for virksomheder at ansætte, men intet om hvordan. Uden konkrete forpligtelser til virksomhederne og med den tydelige besparelsesdagsorden, hvor de svageste selv kommer til at betale regningen - så er det samlet set et ringe udspil.

Det er især reformudspillets besparelsesmission, der bekymrer os i DH.

Der er tale om fri fantasi - et eventyr, hvor det reelt er forringelsen af fleksjobordningen, der kommer til at betale for de forbedringer, der sker gennem udviklingsforløbene. Man forringer fleksjobordningen markant gennem indførelse af loft, afskaffelse til fleksjob til selvstændige osv., så der reelt er tale om, at man fodrer hunden med sin egen hale.

Vi hilser initiativet omkring ressourceforløbene velkomment. Der er ingen tvivl om, at det er det bedste element i denne reform. Vi har gang på gang påpeget behovet for én indgang og én samlet indsats. Men det er uhyre vigtigt for det første at sikre, at alle, der har behov for det, kan visiteres til et ressourceforløb. Og for det andet, at man gør sig det klart, at som reformudspillet ser ud lige nu, så er der risiko for, selvom Mette Frederiksen forsikrer det modsatte, at personer med handicap bliver mødt med ressourceforløb af 22 års varighed - det er ikke rimeligt.

Behov for jobreform
Der er ikke brug for en ydelsesreform, men en jobreform, der sikrer plads til alle på arbejdsmarkedet. Der er behov for at investere i målrettede, konkrete og ikke mindst jobskabende indsatser:

Det er på tide, at der tænkes i nye og anderledes baner for at skabe det arbejdsmarked, som reelt kan rumme de mennesker, som skubbes ud af de ordninger, der skal reformeres. De mennesker, som overenskomstforhandlingerne og trepartsforhandlingerne normalt ikke omfatter.

Fremtidsscenariet er en katastrofe, hvor politikerne igen om fire til fem år har fejlvurderet effekten af førtidspensionsreformen, fordi der fortsat er en alt for høj ledighed blandt personer med nedsat arbejdsevne. Så vil medlemmerne af handicaporganisationerne endnu engang blive udset som syndebukke og fejlagtigt ses som værende årsag til den finansielle krise i den offentlige sektor.