Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Rebild styrker kontrol med fejludbetalinger

Kommunen ansatte i august sidste år en kontrolmedarbejder, som skal sikre korrekt udbetaling af offentlige ydelser
17. FEB 2012 10.10

REBILD: Kontrolmedarbejderen koordinerer arbejdet med at forebygge og stoppe snyd med offentlige ydelser i tæt samarbejde med medarbejdere fra forskellige centre i kommunen. Effekten af arbejdet er færre udgifter til offentlige ydelser, i alt ca. 2 ,4 mio. kr. i 2011, heraf er den kommunale andel på ca. 1 mio. kr.

- De penge, vi sparer gennem indsatsen, kommer både fra krav om tilbagebetaling af ydelser, hvor borgere har modtaget ydelser med urette, og ved at vi har stoppet borgeres fremtidige ydelser. En del af sagerne kommer fra projektet 'Enlige forsørgere', hvor vi har præciseret reglerne på området i et brev til enlige forsørgere. Ofte er der ikke tale om bevidst snyd, men vi giver borgeren en lejlighed til at tage temperaturen på egen situation, sammenholdt med reglerne, siger Claus Holm, centerchef i Borgerservice, og tilføjer.

- En hel del borgere har herefter tilkendegivet, at de ikke længere opfylder betingelserne for at få ydelserne. Og så stopper vi selvfølgelig udbetalingen.

Øger anmeldelser
Rebild oplever desuden en øget bevidsthed om emnet blandt borgerne og har modtaget flere anmeldelser end vanligt fra borgere, som mistænker en anden borger for at modtage en uretmæssig ydelse. I de tilfælde undersøger kontrolmedarbejderen, om der er hold i anmeldelsen - i samarbejde med de relevante sagsbehandlere i kommunen og ved kontakt med den anmeldte borger.

Byrådets beslutning om at prioritere midler til indsatsen, er et vigtigt signal:

- Vi vil gerne blive bedre til at præcisere reglerne og vilkårene for udbetalingen af de enkelte ydelser overfor borgerne, naturligvis med den respekt som alle borgere har krav på. Vi vil ikke mistænkeliggøre alle, der modtager offentlige ydelser. Omvendt skal kun den borger, der har ret til en ydelse, modtage den. Derfor håber vi selvfølgelig også på, at vores indsats vil have en præventiv effekt og være med til at styrke retsfølelsen hos alle borgere. Det vigtigste er, at vi undersøger sagerne grundigt, før vi åbner kommunekassen, siger Claus Holm.

Rebild Kommune har besluttet at udbygge den forebyggende og tværgående indsats.

Foto: http://www.flickr.com/photos/forresto/3736547334/sizes/z/in/photostream/

lcl