DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Social kontrol gav mere end budgetteret

Social kontrol gav mere end budgetteret

To år med kontrolmedarbejdere, der bekæmper socialt bedrageri i Aarhus,
14. FEB 2012 13.05

Af Knud Abildtrup, [email protected]

AARHUS:
Målet var at tjene 8,7 mio. kr. hjem til de offentlige kasser i 2011. Resultatet blev 12,3 mio. kr.

Det kan betale sig at investere i kontrol af de offentlige forsørgelsesydelser som kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension. Det må Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus konkludere efter to hele år med den centrale kontrolenhed, oplyser forvaltningen.

Kontrolenheden kradsede i 2010 7,8 mio. kr. ind, hvilket i 2011 er vokset med 4,5 mio. kr. De tre medarbejdere, som p.t. er tilknyttet kontrolenheden, har i 2011 rejst krav om tilbagebetaling for 2,4 mio. kr. og stoppet ydelser for 9,9 mio. kr. I 2010 blev der stoppet ydelser for 6,4 mio. kr.

Kontrolenheden arbejder med: Indsats mod sort arbejde, mod socialt snyd i forbindelse med fiktive adresser, indsats i forhold til uoplyst udenlandsophold samt mod misbrug af sygedagpenge.

Kontorchef Jesper Bork uddyber over for dknyt, at Velfærdsministeriet tilbage i 2008 har udarbejdet en enkel og ensartet kommunal opgørelsesmetode til opgørelse af resultaterne af den kommunale indsats mod socialt bedrageri.

Opgørelsesmetoden bygger på to elementer:

• Rejste tilbagebetalingskrav
• Fremtidige besparelser beregnet som ændring i månedlig ydelse over 12 mdr.