Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Rebild bedst til at få ledige tilbage i job

Nye tal viser, at Jobcenter Rebild er landets bedste til at få ledige dagpengemodtagere i ordinære job eller uddannelse.
26. AUG 2011 12.10

Tre måneder efter endt aktivering er mere end hver tredje dagpengemodtager i arbejde eller under uddannelse i Rebild.

At Rebild Kommunes aktiveringsindsats placerer sig i toppen mener centerchef for Arbejdsmarked Jesper Dahlgaard, at der er flere grunde til:

-Vi har fokus på de virksomhedsrettede værktøjer som praktik og løntilskud på private virksomheder, da vi med forskningen i ryggen har erfaring for, at virksomhedsrettet aktivering er mest effektiv. Derudover har vi tidlig kontakt til de ledige. Allerede i 6. uge har den ledige det første møde med jobcenteret, så vi kan komme i gang med en målrettet personlig indsats, siger Jesper Dahlgaard og fortsætter:

- Tidligere har vi haft længere forløb - eks. seks måneder eller længere - med løntilskud. De forløb er nu sat ned til typisk tre måneder for at motivere den ledige til at finde et ordinært job..

Teamleder i Jobcenter Rebild Lene Nørgaard fremhæver, at jobcenteret som noget nyt tilbyder jobsøgningsforløb til de ledige imens de er i praktikforløb eller løntilskud.

- Det er vigtigt for den ledige og for os, at fokus på reel uddannelse og job bevares og det vil vi gerne hjælpe mest muligt med, siger hun

Mange ledige oplever, at en praktik eller løntilskuds-periode i en privat virksomhed fører til et ordinært job samme sted, og Jobcenter Rebild er meget glad for det gode samarbejde man har med virksomheder både i og udenfor kommunen.

Aktivering hos nabokommuner

Næsten halvdelen af de ledige aktiveres i andre kommuner, ikke mindst som følge af det almindelige pendlingsmønster som Rebild kommune har, et mønster som betyder at godt halvdelen af kommunens erhvervsaktive borgere arbejder udenfor kommunen.

Forløb med løntilskud og praktik i offentlige virksomheder har også god effekt, dog er der færre ledige der bliver ansat samme sted som de har været i løntilskud på. Ofte kan de ledige bruge perioden til at opkvalificere kompetencer og til at få job indenfor det offentlige, blot et andet sted.

De 2/3 dagpengemodtagere som umiddelbart ikke kommer i arbejde eller uddannelse efter aktivering, tilbydes yderligere forløb og en mere intensiveret indsats.

krn