DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Rapport: Iltsvind er fordoblet i de indre danske farvande
Det stille og varme vejr giver frygt for iltsvind flere steder i Mariager Fjord og Limfjorden. I 1997 blev netop Mariager Fjord ramt af iltsvind hvilket gav masser af døde fisk i vandet.
Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

Rapport: Iltsvind er fordoblet i de indre danske farvande

Arealet med iltsvind i de indre danske farvande er fordoblet i forhold til 2019 ifølge rapport.
28. AUG 2020 12.55

En markant større del af de indre danske farvande er ramt af iltsvind, og det er kritisk for fisk, planter og dyr, der lever på havbunden.

Det samlede areal berørt af iltsvind i de danske farvande var i august 3300 kvadratkilometer. Det er en fordobling sammenlignet med samme måned sidste år.

Tallene stammer fra en rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) under Aarhus Universitet. Det oplyser Miljøstyrelsen, hvis målinger er brugt i rapporten.

Omkring en tredjedel af arealet er kraftigt påvirket af iltsvind. Det er især Mariager Fjord, Aabenraa Fjord og det sydlige Lillebælt og tilhørende sydøstjyske fjorde samt Det Sydfynske Øhav, der er ramt af iltsvind.

'Iltsvindssituationen kan forværres yderligere i den kommende tid,' skriver forskerne i notatet.

Årsagen til det kraftige iltsvind er årets klima, som fremmer iltsvind. Det er blandt andet meget nedbør i starten af året og svage vinde i særligt juni og august.

Ifølge rapporten vil det kræve flere dage med kraftig blæst for at forbedre iltforholdene i de lavvandede områder. I de dybere områder er derimod brug for en længere periode med kraftig blæst eller storm for at forbedre situationen.

Uenighed om landbrugets rolle

Hos Danmarks Naturfredningsforening mener præsident Maria Reumert Gjerding, at det er udledning fra landbruget, som er en af årsagerne til udviklingen.

- Det er desværre langt fra første gang, vi ser kraftige iltsvind i Danmark. Det sker år efter år, og det skyldes jo, at politikerne har gjort det forkerte i årevis og tilladt landbruget at øge forureningen med gylle og gødning, selv om der er brug for at reducere udledningen af næringsstoffer markant, siger hun i en kommentar.

Hos Landbrug & Fødevarer mener man ikke, at man kan kæde landbrugets udledning sammen med det stigende areal i iltsvind, man ser nu.

- Landbrugets udledning af kvælstof er siden 1990 faldet med 51 pct.. Det her viser, at iltniveauet i vandet bliver påvirket af en lang række faktorer. I år har vi en våd vinter og et solrigt forår bidraget negativt til algevæksten, siger formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, i en kommentar.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at Danmarks Naturfredningsforening rutinemæssigt giver landbruget skylden, siger han.

Ritzau