Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Råd om alkohol preller af på unge

Nye tal viser, at de unge gerne vil leve sundere, når det gælder rygning, kost og motion - men ikke når det gælder alkohol
8. NOV 2011 6.37

Unge vil gerne leve sundere, men ikke når det gælder alkohol. Det viser ny undersøgelse af 140.000 unge midtjyders sundhed og trivsel, som præsenteres på en konference den 15. november.

Til gengæld viser tallene fra 'Hvordan har du det? 2010', at de unge gerne vil leve sundere, når det gælder rygning, kost og motion.

Stort alkoholforbrug
Hver femte (21 pct.) af de unge har et storforbrug af alkohol, dvs. at de drikker over Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser. Og hver tredje (31 pct.) drikker ofte mere end fem genstande pr. gang.

Det betyder, at de unge drikker markant mere end den voksne befolkning, hvor tallene er henholdsvis 9 og 11 pct.. Alligevel ønsker et meget stort flertal af de unge, nemlig 84 pct., ikke at nedsætte deres alkoholforbrug.

- Tallene viser, at de unge betragter et stort alkoholforbrug som en naturlig del af det at være ung. Fester og byture betyder meget for deres sociale liv, og her fylder alkohol meget, siger seniorforsker Pia Vedel Ankersen, CFK, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, som er projektleder på undersøgelsen af de unge midtjyders sundhed og trivsel.

Råd er 'fuldstændig utopisk'
De unge er mere forandringsparate, når det drejer sig om andre sundhedsvaner. Fx vil 81 pct. af de unge dagligrygere gerne holde op med at ryge. 74 pct. af alle unge vil gerne være mere fysisk aktive. Og 70 pct. vil gerne spise mere sundt.

- Det ser ud til, at de unge gerne vil leve sundt, men de opfatter tydeligvis ikke et højt forbrug af alkohol som det helt store problem. Det kan gøre det rigtig svært for kampagner og andre forebyggelsesindsatser at trænge igennem til de unge, vurderer Pia Vedel Ankersen.

Interview med de unge viser, at kampagnerne preller af. For eksempel opfatter nogle unge Sundhedsstyrelsens budskab om at drikke max fem genstande pr. gang som helt urealistisk. En ung mand siger:

'Det er fuldstændig utopisk at tro, at der er nogen dansker, der overholder det der. Det tror jeg ikke på, at der er nogen, der gør. Altså, jeg synes at de der anbefalinger, de er da fine nok. Altså, lad dem da bare have dem. Der er bare ikke nogen, der overholder dem.'

Fremtidens sundhedsbillede
Ifølge undersøgelsen drikkes der mest blandt mænd, blandt singler og blandt unge med et middelhøjt uddannelsesniveau. Unge, hvis forældre har et højt indkomstniveau, har også generelt et højt forbrug af alkohol.

Mange sundhedsvaner grundlægges i ungdommen. Den aktuelle sundhedsprofil med ny viden om unges trivsel og sundhedsadfærd giver derfor en pejling på, hvordan fremtidens sundhedsbillede kommer til at se ud.

Det er samtidig værdifuld viden, som kommuner, region og andre aktører på sundhedsområdet efterspørger, så de kan kvalificere den praktiske sundhedsindsats i forhold til de unge her og nu.

Fakta om undersøgelsen
Resultaterne gælder for de ca. 140.000 unge midtjyder mellem 16-14 år. Stikprøven blandt unge omfattede 7026 personer, hvoraf 56 pct. besvarede et spørgeskema om sundhed, sygdom og trivsel.

'Hvordan har du det?' gennemføres af Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, i samarbejde med regionens 19 kommuner. Den er del af en national undersøgelse, så man kan sammenligne sundheden på tværs af landet.

srl

Foto: http://www.flickr.com/photos/brosner/with/1332346/