Pulje til kystbeskyttelse udvides

KORT NYT7. JUN 2021 14.50

Med finansloven for 2021 blev der afsat 350 mio. kr. til at udvide og forlænge den statslige pulje til kystbeskyttelsesprojekter. Der er nu åbent for ansøgninger til puljen på 90 mio. kr., der løber frem til september 2021. Samtidig er ansøgningskriterierne udvidet, så flere har mulighed for at ansøge. Det skriver Miljøministeriet.

Der kan ansøges til etablering eller forstærkning af diger ved Vadehavet og til kommunale fællesprojekter på de kyststrækninger, hvor der ifølge Kystplanlægger er brug for at reducere risikoniveauet. I dag gælder det en strækning på ca. 2.160 km, hvor der er udfordringer med oversvømmelser og erodering af kysterne. Det berører ca. 430.000 borgere.

- Vi skal ruste os mod oversvømmelser og erosion fra havet. Mange danskere frygter allerede for deres hjem og ejendele. Derfor skal vi i gang nu med at tilpasse samfundet til de klimaforandringer, som allerede er her, og som fremover kun kommer til at påvirke vores liv endnu mere. Vi har sat gang i arbejdet med en national klimatilpasningsplan i Folketinget, og puljen til kystbeskyttelse er endnu et initiativ for at håndtere udfordringerne, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

mh