Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Juvre Dige på Rømø repareres efter gennembrud ved en stormflod i 2000.
Foto: Palle Hedemann, Ritzau Scanpix

Fem ud af ni digeprojekter får nu statsstøtte

Dige- og andre kystbeskyttelsesprojekter ved Vadehavet, i Nordjylland og i Nordsjælland modtager støtte fra kystbeskyttelsespulje, der hæves med 350 mio. kr. frem mod 2023
10. DEC 2020 12.58

Puljen til kystbeskyttelse får en saltvandsindsprøjtning, da regeringen med finansloven har aftalt med De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet at afsætte ekstra 350 mio. kr. i tilskudspuljen til kystbeskyttelse frem mod 2023, oplyser Miljøministeriet.

Puljee får nu vokseværk, samtidig med at første uddeling er på vej til fem konkrete projekter, tre digeprojekter ved Vadehavet og to kystbeskyttelsesprojekter i henholdsvis Nordjylland og Nordsjælland. De fem projekter får samlet 39,1 mio. kr. i medfinansiering fra staten.

Samtidig vokser puljen som følge af aftalen om finansloven i 2021. Puljen var oprindeligt på to gange 40 mio. kr. i 2020 og 2021. Nu udvides den med nye 350 mio. kr. frem mod 2023. De bliver fordelt med ekstra 50 mio. kr. i 2021 og 150 mio. kr. i både 2022 og 2023. Samtidig skal tildelingskriterierne udvides, så flere kystbeskyttelsesprojekter i risikoområder rundt om i Danmark kan søge. 

Derudover vil tildelingskriterierne for puljen blive udvidet, så flere kystbeskyttelsesprojekter kan søge tilskudspuljen.

I 2020 er der modtaget ni ansøgninger i første ansøgningsrunde, og der er samlet ansøgt om i alt 290,3 mio. kr. Den samlede puljesum, der bevilliges i 2020, beløber sig til kr. 39,1 mio. kr. De fem projekter, der er bevilget tilskud, er:

  • Kirkeby Diges Nordre Fløjdige, ansøger er Havneby Digelag
  • Juvre Dige ved Prielen, ansøger er Juvre Digelag
  • Juvre Dige ved Rømø, ansøger er Digelaget vedrørende Rømø Juvre Dige
  • Nordkystens Fremtid, ansøger er Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner
  • Sandfodring i Hjørring Kommune, ansøger er Hjørring Kommune

Der er en ansøgningsrunde til den samlede pulje til kystbeskyttelse til 90,8 mio. kr. i 2021.

ka