DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Nu skal der tilføres lige så store mængder sand som plejer at erodere væk
Hjørring Kommunes vestvendte kyst er den strækning i Danmark, hvor risikoen for tab af værdier er størst som følge af erosion fra havet.
Foto: Hjørring Kommune

Nu skal der tilføres lige så store mængder sand som plejer at erodere væk

Et af de største sandfodringsprojekter nogensinde skal redde masser af sommerhuse langs med Hjørring Kommunes vestkyst. 12 grundejerforeninger og en virksomhed er med til at finansiere arbejdet.
24. MAR 2021 15.35

HJØRRING: Efter et langt tilløb begynder nu et stort sandfodringsprojekt, der er blevet til i et tæt samarbejde mellem 12 grundejerforeninger, Skallerup Seaside Resort A/S og Hjørring Kommune.

Alle projektdeltagerne har været til lommerne, og projektet har modtaget støtte fra Statens kystbeskyttelsespulje for 2020. Derfor kan sandfodringen for i alt 11 mio. kr. nu begynde.

- Det er helt unikt i national målestok at både grundejerforeninger, en privat virksomhed og en kommune kan finde sammen om et fælles mål. Og alene omfanget af både udgiften og hvor meget sand der skal flyttes, gør det her kystsikringsprojekt til et af de største i Danmark nogensinde, siger borgmester Arne Boelt (S).

Sandfodringen vil ske ud for Nr. Lyngby og på en lang strækning omkring Lønstrup fra Mårup i syd til Udemarken i nord. Området dækker de 12 deltagende grundejerforeningernes kyststrækninger.

God pris for havnesand

Sandet stammer fra en nødvendig oprensning af indsejlingen til Hirtshals Havn. En oprensning der er nødvendig for, at større skibe kan komme ind i havneområdet. Det betyder, at sandfodringsprojektet bliver gennemført til en meget fordelagtig pris. Det er rederiet Rohde Nielsen A/S, der skal løse den praktiske del af opgaven.

Projektet er en af de største indsatser overfor kysterosionen nogensinde. Der vil blive sandfodret med ca. 400.000 m3 sand i både 2021 og 2022, hvilket netop svarer til den erosionshastighed den samlede kyst bliver udsat for.

Det er første gang, at et kystsikringstiltag reelt kan matche den erosion, der sker på Hjørring Kommunes vestvendte kyster.

Mest udsatte strækning

Der søges yderligere økonomisk støtte fra Statens kystbeskyttelsespulje i de kommende år (2021, 2022 og 2023). Det er forventningen, at projektet vil kunne fortsætte i en periode på i alt 8-10 år.

Hjørring Kommunes vestvendte kyst er i ”Kystanalysen” fra Kystdirektoratet identificeret som den strækning i Danmark, hvor risikoen for tab af værdier er størst som følge af erosion fra havet.

Erosionsraten i området er de fleste steder ca. 1 meter årligt i gennemsnit – enkelte steder væsentligt større. Erosionen giver anledning til et samlet sandtab på kyststrækningen på ca. 400.000 m3 årligt.

 

  • Samlet budget 2020: 11 mio kr.
  • Udførelse: 2021 og 2022.
  • Sandmængde: ca. 400.000 m3/år.
  • Projektstrækning: i alt 9 km.
  • Antal deltagere: ca. 2.200 sommerhuse fordelt på 12 grundejerforeninger.

ka