Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Psykisk syge skal også opleve sammenhæng

Silkeborg og Regionspsykiatrien vil styrke sammenhængen mellem behandling, social indsats og arbejdsmarkedsområdet for psykisk syge

SILKEBORG: En række undersøgelser har vist, at psykisk sygdom ofte er en barriere for at bevare kontakten til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

Det er baggrunden for, at Silkeborg Kommune, Region Midtjylland og Servicestyrelsen har taget initiativ til et projekt med titlen 'Integrerede Forløb'. Projektet vil blive gennemført som et samarbejdsprojekt mellem Region Midtjyllands psykiatritilbud samt Jobcentret og socialpsykiatrien i Silkeborg Kommune.

- Kort fortalt skal projektet få flere psykisk syge til at få og bibebeholde en tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, lyder det fra Elin Sonne (SF), der er socialudvalgsformand i Silkeborg.Hvordan dét så skal lykkes, er det helt store spørgsmål.

- Det, vi kaster os ud i, er på ingen måde et skræddersyet projekt. Det er et projekt, der i et vist omfang vil omhandle beskyttet beskæftigelse og uddannelse under særlige forhold og med særlig støtte. Projektet vil tage form og blive videreudviklet, efterhånden som vi selv bliver klogere. Først og fremmest skal vi have kigget nærmere på hvilke fhttp://www.flickr.com/photos/stewartbremner/with/615391435/orløb, borgerne er igennem, og hvilke flaskehalse de oplever, siger Kirsten Slumstrup, der er leder af socialpsykiatrien i Silkeborg.

Projekt Integrerede Forløb er et såkaldt satspuljeprojekt. Det samlede budget for projektet er cirka 5,5 mio. kr., og projektet forventes støttet med 4,4 mio. kr. Silkeborg Kommunes egenfinansiering beløber sig til ca. 550.000 kr. fordelt over perioden 2011-2013.

ka


Foto: http://www.flickr.com/photos/stewartbremner/with/615391435/