DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Protestbrev til minister: Giv os to år ekstra til ny affaldssortering
Ifølge tidsplanen, som er vedlagt brevet, vil det tage mindst 31 måneder at få en ordning på plads, dog 21 måneder i kommuner, som ikke laver nye lokale affaldsplaner.

Protestbrev til minister: Giv os to år ekstra til ny affaldssortering

Ingen kan blive klar til ny affaldssortering til sommer, medmindre de tilfældigvis var i gang i forvejen, skriver affaldsselskaber og kommuner til Lea Wermelin (S).

Samtlige kommuner og affaldsselskaber bør have dispensation fra kravet om, at den nye sortering i ti fraktioner skal være klar allerede 1. juli i år.

Det skriver Dansk Affaldsforening og en række affaldsselskaber og kommuner i et brev, som netop er sendt til miljøminister Lea Wermelin (S) med kopi til forligskredsen, det vil sige de fleste af Folketingets partier.

Partierne aftalte tilbage i juni den nye affaldsplan, som blandt andet indebærer, at affald fremover skal indsamles hos borgerne i ti fraktioner fra 1. juli i år, tekstil dog først fra 1. januar næste år. 

En lang række kommuner og affaldsselskaber har indvendt, at det umuligt kan nåes på så kort tid, når der både skal vedtages lokale affaldsplaner, laves udbud, indkøbes beholdere og skraldebiler osv. Derfor indeholdt den endelige bekendtgørelse, der kom i december, en mulighed for, at kommuner "i særlige tilfælde" kan få dispensation.

Men i stedet er der brug for en generel dispensation for tidsfristen på to år, skriver affaldsselskaber og kommuner i brevet til ministeren.

Kun seks måneder 

De henviser til, at bekendtgørelsen først lå klar i december, og at kommuner først udfører aktiviteter, når der er et klart retligt grundlag. Derfor har der reelt kun været seks måneder til at få en ny ordning på plads.

"Ingen kommuner kan udrulle nye ordninger på seks måneder. De kommuner, der når i mål, vil udelukkende kunne gøre dette, fordi de (ved en tilfældighed) allerede var ved at udrulle nye ordninger, der matcher de opsatte krav til de nye henteordninger," hedder det i brevet, som fortsætter:

"Det er voldsomt problematisk at stille borgerne i udsigt, at nye ordninger vil stå klar over hele landet næste sommer, når det rent fysisk ikke kan lade sig gøre.
Derfor opfordrer vi på vegne af 21 kommuner og kommunale selskaber til, at der gives en generel dispensation fra kravet om fuld implementering af de 10 fraktioner 1. juli 2021."

I stedet foreslås det at forlænge tidsfristen med to år til 1. juli 2023.

Ifølge brevet har Dansk Affaldsforening netop lavet en rundspørge, som viser, at kun to ud af 30 adspurgte medlemmer vil være i mål med de nye henteordninger til sommer.

Derfor vil en generel dispensation sikre den nødvendige forventningsafstemning med borgerne, argumenterer man i brevet. Desuden vil det fritage både kommuner og statslige myndigheder for arbejdet med at lave, indsende og behandle dispensationsansøgninger fra de mange enkeltkommuner.

Brevet er - udover Dansk Affaldsforening - underskrevet af politikere og direktører fra ARC, AffaldPlus, AVV, AFLD, Odense Renovation, AffaldVarme Aarhus, Favrskov Forsyning, Halsnæs Forsyning, Vesthimmerlands Forsyning, Renosyd, Nomi4S, Arwos, Assens Forsyning, Kerteminde Forsyning, NFS Renovation samt af politikere fra Aalborg, Aabenraa, Vordingborg, Halsnæs, Slagelse, Mariagerfjord og Holbæk kommuner.

Læs brevet til ministeren her: Generel dispensation for kravet om fuld implementering af hente-ordninger for 10 fraktioner 1. juli 2021

Læs bilaget med tidsplanen her: Notat om implementering.