Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Projekt om unge kriminelle søger kommuner

Servicestyrelsen vil afprøve og udvikle et nyt redskab, styrelsen har udarbejdet

Servicestyrelsen søger kommuner, som gerne vil være med i Servicestyrelsens 'Projekt tidlig identifikation'.

De kommuner, der skal deltage skal være med til at afprøve og revidere et redskab, der tidligt kan identificere børn og unge, som har øget risiko for at begå kriminalitet.

Redskabet skal hjælpe med at finde frem til såkaldte beskyttelses- og risikofaktorer, så der kan dannes et mere præcist billede af, hvilke indsatser der bedst afhjælper risikofaktorer og fremmer de faktorer, der beskytter mod kriminalitet.

Servicestyrelsen lægger op til, at redskabet anvendes i:

  • SSP-samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi
  • SSD samarbejdet mellem socialforvaltning, skole og dagtilbud
  • Forbindelse med den kommunale myndigheds behandling af underretninger fra politi, samt evt. efterfølgende udarbejdelse af kriminalitetshandleplan og /eller indstilling til retten eller ungesamråd
  • Forbindelse med § 50-undersøgelser

Projektopstart i projektkommunerne forventes at blive 15. september med påbegyndelse af afprøvningen fra den 1. oktober 2011. Afprøvningen afsluttes ultimo august 2012.

Se mere om projektet her