Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Professor: Aflast hospitalerne med målrettet it

Jesper Simonsen, professor ved RUC, mener, at fokus på digitalisering og it i sundhedsvæsenet vil kunne lette personalet og skabe effektivitet

Det lyder måske indlysende, at brugerne skal inddrages, men det er ikke altid en realitet, når der implementeres nye it-systemer på de danske sygehuse.

- De effekter, kunden ønsker at opnå ved at bruge og indføre et system, er typisk i fokus i de tidlige stadier af et it-projekt, men synes derefter ofte at blive erstattet af et fokus på tekniske specifikationer. Dvs. at man i stedet for at holde fokus på den ønskede effekt hos målgruppen fokuserer på funktioner i it-systemet, siger siger Jesper Simonsen, der er porfessor ved Roskilde Universitet.

Han peger på desuden på, at et andet problem ofte er, at ledelsens ønsker om fx mere systematisk dokumentation nogle gange medfører mere administration for lægen og sygeplejersken, og dermed mindre tid til at behandle og pleje patienten.

Forsøg med elektroniske patientjournaler
Udviklingen og indførelsen af elektroniske patientjournaler (EPJ) i sundhedsvæsenet er et fremtrædende eksempel på et stort og komplekst it-projekt, hvor man med fordel kan benytte sig af effektdrevet it-udvikling. Det viser Jesper Simonsens undersøgelser, hvor han i pilotprojekter i projekter i tre regioner har anvendt effektdrevet it i forbindelse med implementeringen af EPJ.

Konkrete eksempler på effekter kan være, at lægen kan gennemføre sin stuegang uden at blive fulgt af en sygeplejerske. Derved bliver lægens stuegang mere effektiv, og sygeplejersken kan fokusere på plejen af patienterne. Et andet eksempel kan være en reduktion i klinikernes mentale workload under den daglige morgenkonference. Derved reduceres også risikoen for fejl i deres vurdering af patienternes tilstand.

Om forskningen og effektdrevet it

  • Effektdrevet it-udvikling supplerer de konkrete it-systemspecifikationer med specifikationer af de effekter, kunden ønsker at opnå og målinger af, hvorvidt disse effekter opnås i faktisk brug af systemet.
  • Effektdrevet it-udvikling bygger på Participatory Design (PD) og brugerdrevet innovation. Inden for disse forskningstraditioner anskues it som et middel til organisatorisk forandring, og fokus er på metoder og teknikker til at opnå gensidig læring mellem på den ene side kunden og på den anden side leverandøren (fx CSC Scandihealth).
  • Jesper Simonsen arbejder med sin forskningsgruppe på at udvikle et styringsinstrument til implementering af procesforbedringer i sundhedsvæsenet. Styringsinstrumentet er en metodebeskrivelse, hvis formål er at sikre, at en given it-løsning resulterer i de effekter, som lægerne og sygeplejerskerne efterspørger.

Foto: http://www.flickr.com/photos/diacimages/5567038740/sizes/z/in/photostream/

lcl