Politiker brød tavshedspligt - får mulighed for at trække i land
Kirsten Moesgaard (Vesthimmerlandslisten) er på dagsordenen igen på næste udvalgsmøde.
Foto: Vesthimmerlands Kommune

Politiker brød tavshedspligt - får mulighed for at trække i land

Teknisk udvalg i Vesthimmerland venter med at beslutte, om næstformanden kan fortsætte som næstformand.

VESTHIMMERLAND: Næstformanden i teknisk udvalg i Vesthimmerland, Kirsten Moesgaard (Vesthimmerlandslisten), får chancen for at dementere sine udtalelser i en avisartikel, før resten af udvalget tager stilling til, om hun kan fortsætte som formand.

I en artikel i Nordjyske for nylig fortalte Kirsten Moesgaard, at et andet udvalgsmedlem, Svend Jørgensen (K), under et møde havde bedt om nye udregninger på, hvad udstykning af et grønt område ned til fjorden i Løgstør kan indbringe. 

Ifølge artiklen har hun bevidst valgt at bryde reglerne om tavshedspligt på lukkede møder.

- Ellers var sagen ikke kommet frem for dagens lys. Jeg er helt ligeglad med, at det er en sag fra et lukket møde. Det kan ikke nytte noget, at sådan noget foregår i dølgsmål. Det skal ikke hemmeligholdes - almindelige borgere har jo ikke en chance for ellers at følge med i det, siger Kirsten Moesgaard i artiklen.

Svend Jørgensen bestrider selv, at han skulle have bedt om nye udregninger. 

Bad om dementi

Sagen var sat på udvalgets dagsorden i går. Inden da havde kommunen konsulteret KL's chefjurist, som fastslog, at det er strafbart at referere andres udtalelser fra et udvalgsmøde, og at Svend Jørgensen kan anmelde sagen til politiet.

På mødet bad Svend Jørgensen om, at Kirsten Moesgaard vil få bragt et dementi i Nordjyske, der afkræfter hendes udtalelser i artiklen, fremgår det af mødereferatet.

Seks af syv udvalgsmedlemmer var ifølge referatet enige om, at Kirsten Moesgaard har brudt sin tavshedspligt, men valgte at udskyde sagen til næste møde, når hun har haft lejlighed til at gå til avisen.

På det møde vil man drøfte næstformandens "brud på tavshedspligten og det videre arbejde med at genskabe tilliden i udvalget, herunder udvalgets organisering". Med andre ord, om hun kan fortsætte som næstformand.

Kirsten Moesgaard fastholdt på mødet ifølge referatet, at hun ikke har brudt sin tavshedspligt.