Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Politik og sagsbehandling - to sider af samme sag

Den verserende sag om Troels Lund Poulsens (V) ageren som skatteminister har sat gang i debatten på AGORA om adskillelse af politik og sagsbehandling
7. DEC 2011 11.23

Af Kim Rosenkilde Nielsen, [email protected]

I kommunerne er der ingen 'vandtætte skotter' mellem politik og sagsbehandling. Grænserne for politisk engagement i behandlingen af enkeltsager går ved det, der med et gammeldags ord kaldes 'magtfordrejning'. Når usaglige hensyn spiller ind.

Men at det måske har været et problem for den tidligere skatteminister Troels Lund poulsen (V) og hans departementschef Peter Loft at holde sig ude af sagsbehandlingen af Helle Thorning-Schmidts mands skattesag, betyder ikke, at det er et generelt problem. Det mener blandt andet Kommunaldirektørforeningens formand Bjarne Pedersen.

- Forholdet mellem politikere og embedsmænd i kommunerne har fungeret inden for de samme kendte rammer i mange år, og de er åbenlyse for enhver, der interesserer sig for kommunalpolitik. Det forhindrer ikke, at der sker brud på reglerne, men de afdækkes heldigvis af en kritisk presse, interesseorganisationer, vågne borgere og af andre politikere i kommunalbestyrelsen. Sådan er systemet, og det fungerer faktisk uden mange sager, når man tager omfanget af den kommunale virksomhed i betragtning.

Sagsbehandler i Guldborgsund Kommune, Svend Allan Pedersen, oplever heller ikke det store pres, hvor han sidder. Han mener, at det vil være meget svært at adskille de politiske interesser og sagsbehandlingen.

- Den politiske interesse på sagsområder er vigtig i forhold til en udvikling af lovgivning på de enkelte områder. Kommuneplaner er et udmærket eksempel på et sammenspil mellem sagsbehandling og politiske retningslinjer. Så en fuldstændig adskillelse af politik og sagsbehandling vil ikke være gunstig for samfundsudviklingen efter min mening. Der er mange sagstyper politikerne overlader til administrationen og kun vil orienteres om.

Når borgmester sidder tungt

I nogle kommuner sidder borgmesteren tungt på informationsstrømmen fra forvaltning til det øvrige byråd. Og det kan give grund til at være ekstra opmærksom, mener byrådsmedlem i Køge, Flemming Christensen (K).

- Det stiller store krav til den til enhver tid siddende borgmester at håndtere dagligdagen, så alle partier kan være sikre på, at indstillinger og informationer fra Forvaltningerne ikke på forhånd er politisk påvirket ud over, hvad diverse udvalg måtte have besluttet. Det gælder også i udtalelser til presse og offentlighed, hvor en borgmester udtaler sig på et byråds vegne, men hvor holdningerne ikke altid er afstemt.