dkmedier
dkindkob
DK Stillinger
dknyt
dksocial
dksundhed
doi
DK Debat

Politianmeldt for læk er nu fri af alle anklager

KORT NYT27. JAN 2022 12.14

En tidligere medarbejder i det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium er ved Østre Landsret blevet frifundet for tyveri af en arbejds-pc, der forsvandt i forbindelse med hans afsked fra ministeriet. Københavns Byret havde dømt ham, men den afgørelse er i denne uge blevet omstødt.

Medarbejderen blev, ifølge ministeriet uden sammenhæng med sin afsked, poltianmeldt for brud på sin tavshedspligt i forbindelse med flere lækager af interne oplysninger, men Københavns Politi frafaldt et år senere sigtelsen på grund af manglende beviser. Tyverisagen kom først til senere, og det gjorde også en sigtelse for en chikanevideo på YouTube.

Denne sigtelse blev frafaldet sidste sommer, begrundet i mangel på beviser. Også landsrettens frifindelse er begrundet i, at der ikke er "ført det til domfældelse fornødne bevis for, at tiltalte er skyldig i tiltalen", hedder det i dommen.

mk