Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Plejehjem idømt erstatningsansvar

Institutionen havde ikke styr på APV, ulykkesanalyse og kursusbeviser
KORT NYT28. APR 2011 11.47

Retten idømte et plejehjem erstatningsansvar for en tidligere ansats arbejdsskade, fordi institutionen ikke havde gemt dokumenter som APV, ulykkesanalyse og kursusbeviser, oplyser FOA.

Plejehjemmet kunne derfor ikke bevise, at det som arbejdsgiver havde opfyldt sine forpligtelser til at oplære medarbejderen.

Advokat Søren Kroer, der på FOAs vegne har ført sagen, kender ikke til andre domme eller kendelser, hvor arbejdsgiverens ansvar er fremhævet på denne måde - og kalder det en vigtig præcisering.

FOA-medlemmet har fået 100.000 kr. i mén-erstatning og et månedligt beløb for tab af erhvervsevne fra Arbejdsskadestyrelsen.

Plejehjemmet har imidlertid anket byrettens dom til landsretten, fordi den tidligere medarbejder har været længe om at rejse sit krav.

ka