Analyse:
Personer med skizofreni behandles mindre, men genindlægges oftere

Skizofreni opdages oftere, men andelen af indlæggelser og ambulant behandling af mennesker med en skizofrenidiagnose falder.
4. OKT 2021 13.34

Skizofreni bliver opdaget tidligere og oftere, viser en analyse, som Momentum har lavet. Andelen af 18-29-årige blandt nye tilfælde er steget fra 37 pct. i 2005 til 60 pct. i 2020, og det samlede antal personer med skizofreni er steget fra omkring 21.500 i 2005 til 29.000 i 2020. 

Desværre viser analysen samtidig, at andelen af personer i behandling falder. Således var der i 2007 65 pct. af mennesker med skizofrenidiagnose, der var i psykiatrisk hospitalskontakt - enten i form af indlæggelse eller ambulant behandling - mod 52 pct. i 2020. Den faldende tendens ses også på den gennemsnitlige længde af indlæggelser, som er faldet fra 38 dage i 2005 til 23 dage i 2020.

- Det havde været godt, hvis det skyldtes, vi havde fået noget fantastisk medicin eller behandling, der virker mod skizofreni. Men det har vi jo ikke. Så det betyder simpelthen, at de ikke får den behandling, de skal have, siger formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, Gitte Ahle til Momentum. 

Færre indlæggelsesdage øger presset

Andelen, der bliver genindlagt, er steget fra 28 pct. i 2005 til 34 pct. i 2020, og ifølge Landsformand for Sind (Landsforeningen for psykisk sundhed) Mia Kristina Hansen bekræfter tallene, at folk bliver udskrevet, før de reelt er klar til det. Hun oplever, at de bliver dobbeltramt, fordi der er blevet skåret ind til benet i både hospitals- og socialpsykiatrien.

- Begge systemer er blevet udsultet. Folk er for svage, når de bliver udskrevet, fordi der ikke er ressourcer og sengepladser nok til, at de kan blive ved med at være indlagt. Og i kommunerne har man heller ikke ressourcer til at have en medarbejder stående på spring, når en borger udskrives, og ej heller de specialiserede tilbud til at klare de svære patienter, siger Mia Kristina Hansen.

Under valgkampen i foråret 2019 fremlagde Socialdemokratiet en ambition om en tiårs plan for psykiatrien. Planen lader imidlertid vente på sig.

sfe