Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Penge at spare ved fælles Vej og Park

Solrød og Greve arbejder hen imod et fælleskommunalt selskab og vil bl.a. forsøge at få et 'lavere og mere konkurrencedygtigt lønniveau'

GREVE / SOLRØD: Allerede i 2008 havde de to byråd et øget samarbejde på vej og park området på dagsordenen. Dengang var tiden ikke moden, så man besluttede at tage sagen op igen i 2011.

Nu har byrådene i denne uge haft sagen på dagsordenen igen, og der er enighed om, at arbejde hen imod et fælleskommunalt selskab på vej og park området. Formålet med samarbejdet er at skabe en bedre økonomi og bedre muligheder for at udvikle fagligheden og kvaliteten i opgaveudførelsen i de to kommuner.

Der skal nu forhandes med de faglige organisationer med det formål at opnå et politisk tilfredsstillende resultat - der sikre 'et fremadrettet lavere og mere konkurrencedygtigt lønniveau', som det hedder i en pressemeddelelse.

- Et samarbejde mellem de to kommuner om vej og park området er en rigtig god idé. Jeg forventer, at vi kan opnå en bedre kvalitet i ydelserne og en faglig robusthed ved at gå sammen om en fælles park og vej afdeling, siger Solrøds borgmester Niels Hörup (V).

- Vi har allerede gode erfaringer med at samarbejde inden for forsyningsområdet. Og på vej og park området forventer vi at opnå varige effektiviseringer, så vi til enhver tid kan få samme serviceniveau til færre penge eller højere serviceniveau for samme penge, siger Greves borgmester Hans Barlach (K).

Byrådene i Solrød og Greve forventer at tage endelig stilling til resultatet af de kommende forhandlinger til marts.

mou