Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Parat til indsats for folk med dobbeltdiagnoser

Sindslidende med misbrug skal have særlig opmærksomhed, når Gentofte og Gladsaxe bliver frikommune - og hvis forsøgene bliver godkendt
1. JUL 2011 7.48

GLADSAXE / GENTOFTE: De to kommuner ønsker at tilvejebringe en ny organisering mellem regionens distriktspsykiatri og kommunernes socialpsykiatri. Herunder er det et stærkt ønske at styrke mulighederne for at koordinere indsatsen over for borgere med dobbeltdiagnoser, oplyser kommunen. 

- Vi vil først og fremmest styrke alt det, der ligger uden om selve behandlingen af sindslidelsen. Her kan vi som kommuner støtte op med hele paletten af det vi er gode til: sundhed, familie og netværk, og arbejde og beskæftigelsesmuligheder, siger Gladsaxes formand for Forebyggelses- Sundheds- og Handicapudvalget, Susanne Palsig (SF).

I Gladsaxe og Gentofte har byrådet og kommunalbestyrelsen nu godkendt den endelige ansøgning om, hvilke områder, de to kommuner i fællesskab ønsker at lægge kræfterne, når de bliver frikommuner fra januar 2012.

De ønsker især at samarbejde om
* en helhedsorienteret og styrket indsats på ungeområdet i forhold til skole, uddannelse og job,
*bedre sammenhæng i kommunernes indsats for psykisk syge borgere under distriktspsykiatrien,
* samt et farvel til nogle af de unødvendige regler og proceskrav, som de kommunale administrationer i dag er underlagt.

- Nu må vi så se, om ministeriet godkender vores forslag. Først herefter skal vi i gang med at forberede, hvordan vi bedst muligt fører dem ud i livet, siger Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst (S).

ka

 

 

På tværs af kommunegrænser

Gladsaxe og Gentofte kommuner er blandt de ni kommuner, som blev udvalgt til at være frikommuner i en forsøgsperiode fra 2012-2016. Men i modsætning til de øvrige, har de to kommuner valgt at løse opgaven sammen, i tæt parløb, på tværs af fag- og kommunegrænser. De to kommuner ønsker at skabe mere samarbejde, mindre bureaukrati med det formål at styrke den kommunale service til glæde for borgerne.