Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

På ret kurs: Færre ledige

Ledigheden er fortsat svagt faldende. Køen ved jobcentrene bliver kortere
1. MAR 2012 9.19

STATISTIK: Bruttoledigheden faldt i januar med 900 til 160.000, og ledighedsprocenten for januar ligger på 6,0 pct. af arbejdsstyrken mod 6,1 pct. de seneste tre måneder.

Hermed fortsætter den lille nedgang i ledigheden, der har været siden august 2011. Den registrerede ledighed har ligget mellem 6,0 og 6,4 pct. af arbejdsstyrken siden februar 2010. Alle ledighedstal i teksten er omregnet til fuld tid og korrigeret for normale sæsonudsving, oplyser Danmarks Statistik.

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de aktiverede, der er jobklare. Det samlede fald i januar på 900 i bruttoledigheden dækker over, at nettoledigheden er faldet med 1.700, mens antallet af jobklare personer i aktivering er steget med 800.

Størst fald i ledigheden for mænd
Ledighedsfaldet fra december til januar er kommet både mændene og kvinderne til gode med et fald på 700 for mændene og 200 for kvinderne. Siden januar 2011 er  mændenes ledighed faldet med 11.000, mens kvindernes ledighed i samme periode
er steget med 6.000. Fra og med krisens start i anden halvdel af 2008 har mændenes ledighed ligget over kvindernes, men det seneste år har ledighedsprocenten for de to  køn nærmet sig hinanden. I januar var ledighedsprocenten for mænd 6,1 pct. og for kvinder 6,0 pct.

Flest ledige 25-29 årige
I januar steg ledigheden for de 25-29-årige med 300. Dermed var 9,4 pct. af arbejdsstyrken i denne aldersgruppe ledig. Ledigheden faldt for alle andre aldersgrupper.I januar var ledigheden højest i København by med 7,5 pct. og på Fyn med 7,4 pct. af arbejdsstyrken. Ledigheden er fortsat lavest i Nordsjælland med 4,4 pct. og i Østsjælland med 4,8 pct.

Arbejdsløsheden er fortsat et problem for Danmark, og alt for mange mennesker står uden job, mener beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.
- Vi skal have vendt ledighedskurven og for alvor sat gang i væksten igen. Regeringen har taget initiativer til at kickstarte økonomien, og hele 2012 vil stå i reformernes tegn. På beskæftigelsesområdet vil jeg blandt andet fokusere på opkvalificering af arbejdsstyrken og trepartsforhandlinger. Til sammen er det vigtige faktorer, når vi skal bekæmpe arbejdsløsheden, siger Mette Frederiksen.

Også Finansloven for i år er i fuld gang med at blive udmøntet. Den forbedrer mulighederne for opkvalificering på seks-ugers selvvalgte kurser, udvider jobrotationsordningen og øger virksomhedernes tilskud til voksenlærlinge.
- Når vi forbedrer mulighederne for, at arbejdsløse kan bruge tiden på at dygtiggøre sig, bakker vi både op om den arbejdsløse og de danske virksomheder, siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

cgt