Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Otte måneder om en sag - ja, sådan er det

Ingen generelle regler om, hvor længe en kommune må være om at behandle en sag, konstaterer Statsforvaltningen Midtjylland i en sag om husstandsvindmølle i Skive

Af Knud Abildtrup

SKIVE: Otte måneder før en afgørelse fra kommunen - og udsigt til lige så lang tid i Naturklagenævnet fik i marts en borger til på vegne af et møllefirma at klage til Statsforvaltningen Midtjylland over lang sagsbehandlingstid.

Svaret kom fra Statsforvaltningen - dagen efter, skal det understreges, nu da det er sagsbehandlingstid, det drejer sig om.

Borgeren havde påbegyndt sin sag om en husstandsmølle ved Skive Kommune i august 2010 og undervejs involveret Miljøministeriet og Energistyrelsen.

Borgeren fandt otte måneders sagsbehandlingstid for at finde frem til en enkel konklusion - et afslag på opstilling af møllen - helt urimelig, men får det svar af Statsforvaltningen:

'Der gælder ikke generelle regler om den tid, der lovligt må medgå til behandling af en sag hos en offentlig myndighed, f.eks. en kommune, eller om pligt til at besvare henvendelser inden for en bestemt tid. På ulovbestemt grundlag må antages, at en kommune er forpligtet til at fremme en sags behandling mest muligt under hensyn til navnlig sagens karakter og de forhåndenværende ressourcer; sager må naturligvis ikke op- eller nedprioriteres med usagligt formål. '

Så borgeren har fået at vide,  hvilke klagemuligheder, der er i sagen fra tilsynet, der ikke gør mere ved den sag nu.