DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Otte gamle fredninger ved Mariager Fjord samlet i én

Bakkelandet omkring Kielstrup Sø er nu fredet, og det bliver muligt at gå hele vejen rundt om.

MARIAGERFJORD: Et af de smukkeste og mest storslåede landskaber langs Mariager Fjord er nu fredet, oplyser Danmarks Naturfredningsforening. Fredningen betyder blandt andet, at det bliver muligt at gå hele vejen rundt om Kielstrup Sø via en ny trampesti.

Fredningen samler otte gamle fredninger i én og giver landskabet og naturen den bedst mulige beskyttelse.

Området er karakteriseret af store terrænforskelle, hvor høje bakker veksler med dybe dale, der munder ud i lavtliggende engarealer ved sø og fjord. Landskabet er dækket af en blanding af skov og åbent land og giver mulighed for både storslåede udsigter og mere intime naturoplevelser, som fx ved Karls Møllebæk, der i dag løber frit i den urørte skov.

En af de største sten

Fredningsområdet er i Mariagerfjord Kommunes kommuneplan udlagt som særligt værdifuldt landskab, værdifuldt geologisk område, værdifuldt kulturmiljø og økologisk forbindelse.
 
Udover stien omkring Kielstrup Sø bliver der også bedre adgangsforhold omkring Bredkilde, hvor man kan opleve Bredkildestenen, der er en af Danmarks største sten og vurderes til at veje omkring 35 ton. Iblandt vegetationen er orkideer, der gror i området, fordi der er kalk tæt på jordoverfladen

Mariagerfjord Kommune bliver nu ansvarlig for etablering og markering af stierne, så publikum kan finde rundt i området.

ka