Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Opsagte ældre har krav på godtgørelse

Socialpædagoger til kamp for godtgørelse til ældre opsagte medlemmer
6. JUN 2011 6.45

Hvis man bliver opsagt fra sit arbejde, har man efter funktionærloven ret til en fratrædelsesgodtgørelse. Bare ikke hvis man er i nærheden af pensionsalderen, for så kan man bare gå på pension. Sådan har det været hidtil.

Men nu har EU-domstolen afsagt dom i en konkret sag, at den praksis er aldersdiskriminerende.

- Det åbner mulighed for en del af vores opsagte ældre medlemmer, og det har vi tænkt os at følge helt til dørs, siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen.

En lønmodtager blev af Region Sydjylland opsagt efter 18 års ansættelse opsagt, og da han ansøgte om fratrædelsesgodtgørelse, som har ret til ifølge funktionærloven, blev kravet afvist med begrundelse om, at han kunne gå på alderspension. Nu har EU-domstolen afsagt dom i sagen og erklæret, at der er tale om aldersdiskrimination, når man på den måde afskærer medarbejdere for at få udbetalt fratrædelsesgodtgørelse med henvisning til, at de har adgang til alderspension.

Vil rejse 50 sager
Socialpædagogerne har noteret sig dommen og er netop nu ved at undersøge, hvor mange af egne medlemmer, EU's dom kan få betydning for.

- Vi har pt. udtaget stævning i fem sager, som helt klokkeklart ligger inden for EU's dom. Og der vil følge flere. Vi har holdt fællesmøde med KL i sagerne, men har desværre ikke resulteret i, at vores medlemmer fik deres godtgørelse Det handler om medlemmer, som er fratrådt inden for de seneste fem år som følge af en opsigelse, som har været ansat mere end 12 år og som ikke har valgt at gå på pension i umiddelbar forlængelse af opsigelsen. Og jeg har da en klar forventning om, at vi skal hente nogle penge hjem til de medlemmer,  siger Benny Andersen.

Socialpædagogerne forventer at rejse ca. 50 sager, og har en forventning om, at EU's dom vil bane vejen for, at de berørte medlemmer kan få deres retmæssige fratrædelsesgodtgørelse.


Foto: http://www.flickr.com/photos/dedrawolff/with/57236186/