Ombudsmanden roser institutioner for børn og unge med handicap

Der er dog også tidsler, blandt andet får børn og unge ikke altid tilstrækkelig undervisning.
4. JUL 2021 9.20

Institutioner for børn og unge med handicap er reflekterede i forhold til de dilemmaer, der kan opstå i spændingsfeltet mellem magt og omsorg, og de er gode til at håndtere dilemmaerne pædagogisk på en konstruktiv måde.

Den ros står at læse i en ny temarapport fra Ombudsmanden, som sidste år havde et særligt fokus på denne type institutioner og besøgte otte af dem. 

Til gengæld blev fristen for at registrere og indberette en magtanvendelse ofte ikke overholdt, og beskrivelsen i skemaerne var ikke altid fyldestgørende.

Flere retningslinjer på skrift

Sammenlignet med nogle tilsvarende besøg i 2015 har flere institutitioner fået lavet skriftlige retningslinjer om bl.a. forebyggelse af seksuelle overgreb. Dog fandt gæsterne fra ombudsmandsinstitutionen enkelte steder behov for at sikre, at hele personalet har tilstrækkelig viden om tegn på overgreb.

Ombudsmanden besøgte også fire interne skoler og kunne her konstatere, at flere havde udfordringer med at overholde reglerne om undervisning i fuld fagrække og timetal samt reglerne om fritagelse for undervisning i fag, obligatoriske test og folkeskolens afgangsprøver. 

Desuden havde ingen af de interne skoler, der skulle have en overenskomst med beliggenhedskommunen om undervisningen, fået lavet en overenskomst, som fuldt ud opfyldte lovgivningens krav.

Læs hele Ombudsmandens temarapport her.

ak