Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Også store landkommmuner får sagerne fra hånden

To af kommunerne med mange landbrug, Varde og Ringkøbing-Skjern, ligger pænt under gennemsnitlig sagsbehandlingstid for husdyrgodkendelser
29. MAR 2012 7.00

Af Knud Abildtrup, [email protected]

I 2011 blev der i kommunerne i alt godkendt 697 sager om husdyrbrug. Og de sager blev i gennemsnit godkendt på 323 dage - omkring 11 måneder. Deraf 275 behandlingsdage i kommunen og 49 dage hos ansøgereen - i snit, fremgår det af en opgørelse fra Miljøstyrelsen.

Ser man på de fem kommuner, der i 2011 har godkendt flest af den type landbrugssager - der typisk handler om en udvidelse eler nyetablering af stalde - så lægger Varde med 64 sager sig pænt i statistikken med bare 255 dage om at godkende en sag. Også Ringkøbing-Skjern med 30 sager kommer godt under landsgennemsnittet. Her er de 258 dage i snit om at få en sag helt færdiggodkendt.

Mariagerfjord med 49 sager er til gengæld en del over snittet med 404 dage. Haderslev med 39 sager er oppe på 462 dage, og Hjørring med 35 sager liger på 342 sager - lige over landsgennemsnittet.

Den døde tid belaster kommunen
Af opgørelsen fremgår det, at de fem kommuner, der har haft de længste, gennemsnitlige sagsbehandlingstider er kommuner, der har væsentlig færre sager at arbejde med:

Halsnæs med en enkelt husdyrgodkendelse på 668 dage, Silkeborg med fire sager, der i snit tog 665 dage, Horsens med én, der tog 645 dage, Guldborgsund med seks godkendelser og et gennemsnit på 595 dage, og Odsherred med otte, der i snit tog 588 dage.

Landets hurtigste kommune er til gengæld i følge listen Faaborg, der har udarbejdet to husdyrgodkendelser med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 34 dage.

Og så fremgår det iøvrigt, at der er en række sager, der er stilet i bero - hvis ansøgeren ønsker det. Hvis den type sager så bliver genoptaget, tilfalder sagsbehandlingstiden i denne opgørelse kommunen.

Miljøstyrelsen vi dog undersøge, hvordan denne 'døde tid' kan opgøres fremover, da den kan være lang.

ka