Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Også Lyngby-Taarbæk på vej til mere anlæg

BUDGET 2012 OPDATERET: Kommunens administration har lavet budgetforslag, der følger landstendensen: Øgede anlægsudgifter og en opbremsning i serviceudgifterne
1. SEP 2011 15.30

LYNGBY-TAARBÆK: Såvel anlægssiden som driftssiden i administrationens oplæg til budget er forøget betydeligt i forhold til sidste års budget for årene 2012 og frem. Det skyldes ikke mindst de afledte konsekvenser af demografien, som viser sig i form af større udgiftspres på dagpasningen, herunder anlægsudgifter til ny daginstitution, oplyser kommunen.

Med mange nye borgere er der pr. borger tale om en opbremsning i serviceudgifterne.

En række budgetanalyser har vist, at der er store udgiftsbehov på ældreområdet til plejeboliger og på handicapområdet til midlertidige boliger.

På anlægssiden præsenteres et meget højt budget for årene 2012 og 2013. Udover penge til en ny daginstitution er der afsat penge til renovering af Lyngby Idrætsby som følge af skimmelsvamp. Der er også indlagt finansiering til, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan indgå i projektet om etablering af en letbane fra Lundtofte til Ishøj. Endelig er der afsat ekstra midler til udbedring af vejene i 2012 samt til vedligeholdelse af idrætsanlæg.

Derudover er der taget højde for, at regningen for reformer på sundheds- og beskæftigelsesområdet og førtidspension skal betales.

Forøgelsen af såvel drifts- som anlægssiden medfører, at det fremlagte budgetforslag opererer med en budgetubalance på gennemsnitligt 35-40 mio. kr. i årene 2012-15.

Konkret er der i det administrative budgetforslag indarbejdet besparelser på 13,7 mio. kr. i 2012, 30 mio. kr. i 2013 og 45 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.

mou