Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Offentligt underskud på 35 milliarder sidste år

I 2011 er der opgjort et underskud på 35 mia. kr. i løbende priser, hvilket er noget lavere end i de to foregående år
28. MAR 2012 9.40

Efter et overskud på 58 mia. kr. i 2008 har der i årene 2009 til 2011 været underskud på de offentlige finanser. I 2011 er der opgjort et underskud på 35 mia. kr. i løbende priser, hvilket er noget lavere end i de to foregående år, viser tal fra Danmarks Statistik.

For året 2012 er der budgetteret med et underskud på 102 mia. kr. Underskuddene kan bl.a. henføres til faldende skatteindtægter og stigende sociale overførsler, som skal ses i lyset af lavkonjunkturen.

Lavere lønudgifter 
Det offentlige forbrug er budgetteret til 527,6 mia. kr. i 2012 og opgjort til 511,3 mia. kr. i 2011. Der er hermed tale om en budgetteret stigning på 3,2 pct. i løbende priser fra 2011 til 2012 mod en stigning på 0,2 pct. året før.

Fra 2010 til 2011 er de offentlige udgifter til lønninger faldet med ca. 1 pct. Det er første gang i mange år, at lønsummen falder på årsbasis.

De samlede offentlige udgifter er budgetteret til 1.077 mia. kr. i 2012 og opgjort til 1.032 mia. kr. i 2011.

De budgetterede udgifter i 2012 er fordelt med 339 mia. kr. til aflønning af ansatte, 174 mia. kr. til forbrug i produktion mv., 29 mia. kr. til sociale ydelser i naturalier, 458 mia. kr. til løbende overførsler og 76 mia. kr. til investeringer mv.

srl

Foto: Flickr