Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Odsherred får opsynskvinde

Nu 14 borgerrådgivere rundt i kommunerne - til gavn for borgernes retssikkerhed
19. AUG 2011 9.15

ODSHERRED: 1. august 2011 blev Odsherred Kommunes nye borgerrådgiverfunktion oprettet ,og Jette de Fontenay, som er uddannet jurist, tidligere har været ansat i kommunen og bor i området, ansat i stillingen, som i dag findes i 14 af landets 98 kommuner, i Nordvestsjælland også i Holbæk, oplyser kommunen.

Det overordnede formål med funktionen er at styrke borgernes retssikkerhed og sikre, at borgerne får den service, de med rette kan forvente samt at hjælpe borgerne gennem det kommunale system og sikre, at de bliver hørt.

Jette de Fontenay har det første par uger dels sat sig ind i den kommunale organisation, været rundt og hilse på de kommunale fag- og fællescentre samt nærmere beskrevet indholdet i sit virke.

Åben dør
Stillingen som borgerrådgiver kan sammenlignes lidt med en patientvejleder på sygehusene. Man kan også kalde Jette de Fontenay for byrådets 'opsynskvinde' med det formål at hjælpe borgerne til at forstå afgørelser i kommunen, informere om hvordan og hvem, der kan behandle eventuelle klager over kommunens serviceniveau samt finde de relevante medarbejdere og fag- og fællescentre.

- Som udgangspunkt er min dør altid åben for borgere, som har spørgsmål eller vil klage over kommunale afgørelser. Det kan så være, jeg modtager henvendelser, som jeg må henvise til anden myndighed, men folk skal nok få et svar, uanset jeg ikke kan love, jeg også kan løse alles problemer eller omgøre beslutninger, der er truffet i kommunen.

- En anden side af mit virke bliver at påse, at kommunen også administrerer rigtigt. I en lang række tilfælde er afgørelser nemlig truffet efter et skøn i forhold til lovgivningen, siger Jette de Fontenay, som allerede har haft de første henvendelser og glæder sig til for alvor at møde borgerne.

Funktionen er uafhængig og adskilt fra den kommunale administration, og ansættelsesforholdet hører således direkte under byrådet, som er borgernes repræsentanter.

ka