Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Odense vil gøre budgettet mere tilgængeligt

Har udarbejdet materiale, så både borgere, journalister og andre interesserede kan kigge politikerne og embedsmændene over skulderen
20. SEP 2011 9.22

ODENSE: Da samtlige partier i Odenses byråd - minus Enhedslistens enlige medlem -  26. august havde indgået et forlig om næste års budget, var arbejdet for så vidt færdigt: 

En lang række investeringer var fastlagt og politisk vedtaget. Pengene - 574 millioner - skaffet ved diverse besparelser, hovedsaglig ved effektiviseringer og rationaliseringer af administration og indkøb. Og ved salg af ejendomme. 

Det hele lå minutiøst beskrevet i en diger sag - 100 sider skrevet af diverse fagfolk fra kommunen. Men, tænkte nogen i det kommunale apparat, stakkels den borger, der vil forsøge at sætte sig ind i, hvordan politikerne har tænkt sig, at Odenses økonomi skal køre i 2012. 

Hvorfor skal det være så svært? Odenses kommunikationsafdeling besluttede at lave et alternativt materiale med den ambition, at budgettet skal være både fagligt og let fordøjeligt.  

Nu kan den interesserede på Odenses hjemmeside finde materialet, der består dels af en samlet udgave af det bearbejdede budget, 'Budget 2012: Kort fortalt'. Og dels af fem enkelt-kapitler, der beskriver de enkelte områder i det samlede budget:

  • Hvor kommer pengene fra?
  • Mere kvalitet i byens skoler
  • En god hverdag for børnefamilierne
  • Tidssvarende tilbud til borgere med handicaps, psykiske lidelser og ældre
  • Vi investerer i Odense
  • Odense vokser

Skulle man være til det originale materiale, der ligger til grund for næste års økonomi i Odense, så kan det også findes på hjemmesidens afsnit for økonomi. Her ligger også 'forliget om Odense Kommunes budget 2012'.

mou


Se hele materialet her