DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Odder-flertal bygger og styrker kassebeholdningen

Mulighed for minimal skattestigning blev ikke forsøgt.
16. SEP 2020 13.14
TEMA: Budget 2021

ODDER: Et bredt flertal på 16 af 19 mandater står bag dette års budgetaftale i Odder, hvor de senere år ellers har budt på ganske smalle budgetflertal af stærkt vekslende sammensætning. Denne gang skyldtes uenigheden at flertallet ikke ville være med til at tilbagerulle en ændret skolestruktur.

Budgetaftalen rummer en styrkelse af kassebeholdningen på seks mio. kr. årligt 2021 og hvert af overslagsårene. Derudover er der på anlægssiden 23,1 mio. kr. i 2021 og 11,5 mio. kr. i 2022 til et sundhedshus og otte mio. kr. årligt i 2021 og 2022 samt to mio. kr. i 2023 til en daginstitution.

Budgetaftalen rummer derimod ikke en skattestigning, selvom Odder Kommune i princippet havde adgang til at sætte skatten op for at kompensere for tab på udligningsreformen. Det drejede sig dog kun om 100.000 kr., og kommunen undlod at indsende den nødvendige ansøgning til Indenrigsministeriet.

Partierne bag budgetaftalen er Venstre, Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten, mens De Konservative og Dansk Folkeparti står udenfor. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt i Odder Byråd 5. oktober.

 

Se budgetaftalen.