DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Nyt sygeplejerske-nej til OK21. Strejke fra lørdag
Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, er nu for anden gang blevet underkendt af sine medlemmer.
Foto: Emil Helms, Ritzau Scanpix

Nyt sygeplejerske-nej til OK21. Strejke fra lørdag

Større nej end første gang. Også flere der stemte end første gang.

Dansk Sygeplejeråds medlemmer lader sig ikke stille tilfredse med en uforpligtende lønkomité, der reelt henviser sygeplejerskerne til selv at finde en løsning sammen med Danske Regioner og KL ved næste overenskomstforhandling i 2024.

Valgdeltagelsen var usædvanligt høj: 74,4 pct. af samtlige medlemmer deltog i urafstemningen, og af dem stemte 66,7 pct. for at forkaste forligsmandens mæglingsforslag. Ved den første afstemning tilbage i marts deltog 53,5 pct. af medlemmerne, og 47,3 pct. af dem stemte imod OK21-resultatet.

Nej'et betyder, at Dansk Sygeplejeråd nu ikke har andre handlemuligheder end at iværksætte den strejke, som forligsmanden udsatte med sit mæglingsforslag. Den kan efter reglerne begynde fem dage efter afstemningsresultatet, det vil sige på lørdag.

Sygeplejerskernes overenskomstforløb ligner dermed tidligere forløb, som de ellers har meget dårlige erfaringer med. Tidligere sygeplejerskekonflikter er endt med, at strejkekassen er blevet tømt, uden at der er kommet mere på lønsedlen af den grund.

Dårlig timing

Denne gang er timingen desuden meget dårlig i henseende til at lægge pres på arbejdsgiverne. Antallet af coronaindlæggelser er så langt nede, at det vil være håndterligt også med den nødbemanding, der er en del af enhver arbejdskonflikt på sygehusene.

Dansk Sygeplejeråd må tillige forvente at stå meget alene i sin konflikt. Alle andre fagforeninger har accepteret OK21-resultatet, og der er ringe forståelse hos dem for, at sygeplejerskerne ikke har kunnet forhandle et resultat, som de er tilfredse med.

Blandt andet har FOA-formand Mona Striib, der også er formand for Forhandlingsfællesskabet, paraplyorganisation for de kommunalt og regionalt ansatte og dermed også for sygeplejerskerne, på Twitter luftet voldsom irritation over sygeplejerskeformand Grete Christensens sammenligning af sygeplejerskeløn og sosuløn. "Det kan nærmest ikke være mere provokerende", skrev hun i et opfølgende tweet.

I samme ombæring som Dansk Sygeplejeråd har også Radiograf Rådets medlemmer stemt om mægningsforslaget, men her blev resultatet et ja. Sygeplejerskerne står altså bogstavelig talt hele alene i deres overenskomstkamp.