Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Nyt samarbejde skal styrke undervisning i naturfag

KORT NYT28. APR 2021 8.55

Villum Fonden og Novo Nordisk Fonden har bevilget 200 mio. kr. til Naturfagsakademiet Nafa, der skal køre frem til 2028. Nafa er et nyt nationalt program, der skal fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen ved at styrke uddannelsen af kommende og nuværende naturfagslærere. Det skriver Københavns Professionshøjskole.

I programmet indgår alle professionshøjskolerne, fire universiteter, det nationale naturfagscenter Astra og godt 200 grundskoler i 30 kommuner i et forpligtende samarbejde. Indsatsen er at udvikle modeller for kompetenceudvikling i grundskolen i samarbejde med kommunerne, kapacitetsopbygning på læreruddannelsen og bygge bro mellem forskning og lærernes undervisning.

Baggrunden for Nafa er bl.a., at fagmiljøerne oplever, at børn og unges interesse for naturfag svækkes gennem deres formelle skolegang. I 2018 viste et studie, at interessen for naturfag i gennemsnit falder med en fjerdedel fra mellemtrinnet og udskolingen. Elevernes interesse for andre fagområder falder kun til ca. en tiendedel.

mh