dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Nyt projekt skal løfte kvaliteten på ældreområdet

Nyt projekt skal løfte kvaliteten på ældreområdet

Holbæk og Aalborg får 1,5 million fra Videncenter for Velfærdsledelse til projektet ’Tværgående ledelse på ældreområdet’
12. JAN 2012 7.00

AALBORG / HOLBÆK: Antallet af ældre borgere med komplekse og kroniske sygdomme stiger, og kommunernes opgaver på ældreområdet er samlet set vokset og blevet mere specialiserede.

Det medfører en række udfordringer, som kommunerne skal blive endnu bedre til at håndtere. Blandt andet skal funktioner, der i dag varetages af forskellige enheder, tænkes endnu bedre sammen. Det gælder eksempelvis sygepleje og personlig pleje.

De nye udfordringer stiller store krav til kommunerne og kalder på dygtige ledere på alle niveauer. Der er behov for velfærdsledere, der formår at skabe sammenhængende og koordinerede borgerforløb på tværs af de enkelte enheder, traditioner, sprog og specialer. Derfor er Holbæk og Aalborg Kommune gået sammen om projektet 'Tværgående ledelse på ældreområdet.

Holbæks borgmester Søren Kjærsgaard (V) hilser initiativet velkommen og ser frem til resultaterne.

- Jeg har store forhåbninger om, at projektet vil resultere i ny og mere viden om, hvordan ældreområdet kan imødekomme fremtidens udfordringer, så vi derved kan skabe endnu bedre sammenhæng i vores service til borgerne. Det er en viden både vi og landets øvrige kommuner kan få gavn af, siger han.

Videnskabelig forankring
CBS indgår som samarbejdspartner i projektet for at sikre et stærkt videnskabeligt grundlag, så projektet kan bidrage til den forskningsmæssige udvikling om velfærdsledelse og ledelse på ældreområdet. Forskernes rolle er at bidrage med eksisterende viden om de særlige betingelser for velfærdsledelse, så projektet kan bygge oven på dette.

Projektets resultater og metoder kan i praksis bruges i mange forskellige sammenhænge, hvor fokus er på kommunernes afklaring af roller, ansvar og kompetencer i det tværfaglige samarbejde omkring borgerne.

I Holbæk skal projektet være med til at styrke indsatsen for at gøre flere borgere selvhjulpne, så de selv kan bestemme over og udføre de daglige gøremål. En indsats, der involverer en række forskellige faggrupper, og derved kræver koordinering og stærk ledelse.
Resultaterne skal samtidig indarbejdes i kommunens samspil med private aktører, et samarbejde der bliver udviklet yderligere i Holbæk de kommende år.

mou

Fakta:
Der blev afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse i Finansloven 2010.
Videncentret er et samarbejde mellem Danske Regioner, Personalestyrelsen og KL.