Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nyt overblik over det offentliges it-brug

Danmarks Statistik har netop offentliggjort publikationen Den offentlige sektors brug af it 2010
KORT NYT9. MAR 2011 10.33

Publikationen giver et overblik over den offentlige sektors it-anvendelse i bred forstand - lige fra kommunikationen med borgere og virksomheder til de fælles standarder, der binder den offentlige sektor og dens it-systemer sam­men.

I publikationen kan man blandt andet læse, at:

* 68 pct. af myndighederne bruger open source-software. Open source betyder, at softwaren kan anvendes uden li­censbetaling, og at kil­deko­den er åben og frit tilgæn­gelig for en­hver. I 2009 var det 52 pct., der brugte open source

* 47 pct. af alle myndigheder afgiver mindst halvdelen af alle deres bestillinger elektronisk - det er en stigning fra 42 pct. i 2009. Især staten er flittig til at foretage indkøb elektronisk

* I 2010 havde 30 pct. af myndighederne inden for det seneste år oplevet virusangreb med tab af data eller arbejdstid til følge

* Den mest markante barriere for it og digital forvaltning er vanskeligheder med at fri­gøre ressourcer til udvikling. Det er en barriere af stor eller nogen betydning for 86 pct. af myndighederne