Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nyt lovforslag lægger gift for samarbejde mellem kommuner og regioner

Større ekstraregninger til kommunerne og brok i samarbejdet om forebyggelse. Det vil være resultatet, hvis regeringens forslag om ændring af kommunernes medfinansiering på sundhedsområdet bliver vedtaget i Folketinget, mener Danske Regioner
24. MAR 2011 8.27

Danske Regioner mener, at forebyggelse er en vigtig del af sundhedsvæsenet og samarbejder meget gerne med kommunerne om opgaven. Det samarbejde ser nu ud til at skulle besværliggøres med regeringens nye lovforslag, skriver regionerne i et nyhedsbrev.

Samtidig ændrer lovforslaget ved incitamenter for både kommuner og regioner. For kommunerne betyder forslaget en risiko for større ekstraregninger fremover og dermed mindre budgetsikkerhed. For regionerne harmonerer de ændrede incitamenter ikke med et større fokus på kvalitet frem for meraktivitet.

Grundlæggende er det uklart, hvordan forslaget vil virke ude på afdelingerne: Skal man her fremover skele mere til, hvilken kommune patienterne kommer fra? Skal afdelingerne holde øje med, at de ikke laver flere behandlinger end forudsat, selv om de måtte have mulighed for det? Skal afdelingerne skele til, at der nu bliver højere refusion på visse behandlinger? Eller bør regionerne i stedet forsøge at skærme afdelingerne for ændringerne og forsøge at ignorere de nye incitamenter? Endelig må det understreges, at ønsker man, at regionerne skal styre mod en specifik aktivitesvækst i de enkelte år, er der behov for at etablere bedre styringsredskaber til at gøre dette.

Alt i alt mener regionerne, at regeringens forslag hverken er gennemtænkt eller gennemarbejdet. Det lægger tværtimod gift for samarbejdet mellem kommuner og regioner, og det vil give alt for mange ufrugtbare diskussioner om regningernes størrelse, og hvilke behandlinger der i konkrete tilfælde er gennemført på sygehusene.

I stedet er der brug for mere samarbejde om at udvikle den forebyggende indsats og om at tilrettelægge indsatsen for patienterne, når de ikke opholder sig på sygehusene. Regionerne har som den primære myndighed og hovedbetaler på sundhedsområdet den allerstørste interesse i udviklingen af dette samarbejde.

Kort sagt: Der er ikke brug for mere bøvl og økonomisnak, for større ekstraregninger til kommunerne og mindre fokus på danskernes sundhed. Der er tværtimod brug for en model, der forbedrer samarbejdet om den forebyggende indsats. Det sidste er svært at få øje på i regeringens forslag, lyder det fra Danske Regioner.

mou