Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nykonstituering i Dragør efter dødsfald

Tværpolitisk Forening drages ind i konstitueringen sammen med V, DF og S.
16. APR 2020 15.30

DRAGØR: Der er netop indgået en politisk aftale om konstituering af kommunalbestyrelsen i Dragør, oplyser kommunen. Som noget nyt er kredsen af konstituerende partier udvidet med lokallisten – Tværpolitisk Forening i Dragør.

Behovet for en ny konstituering opstod efter, at tidligere borgmester Allan Holst (S) døde i begyndelsen af marts 2020.

Kredsen bag den hidtidige konstituering var Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre. Med den nye politiske aftale er de tre partier og lokallisten, som står bag dette års budget, der også er gået sammen om nykonstituering.

Eik Dahl Bidstrup (V) fortsætter som borgmester, mens ny viceborgmester i stedet for Allan Holst er Peter Læssøe (Tværpolitisk Forening). Han var tidligere 2. viceborgmester. Den post er nu overgået til Nicolaj Bertel Riber (S).

Nicolaj Bertel Riber (S) fortsætter som formand for Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget, Annette Nyvang (Tværpolitisk Forening) bliver ny formand for Skoleudvalget, Lisbeth Dam Larsen (S) ny formand for Børn-, Fritids- og Kulturudvalget og Morten Dreyer (DF) ny formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget.

Antallet af medlemmer i Børn-, Fritids- og Kulturudvalget mindskes fra ni til syv medlemmer. Tre nye midlertidige politiske udvalg (såkaldte §17 stk.4-udvalg) får som temaer: 1) havn, klima og kystbeskyttelse 2) strukturændringer 3) rekruttering og fastholdelse. 

ka