Nyfødte anbringes akut fra fødegangen - ikke alle efter bogen

Der skal være et konkret hensyn til barnets øjeblikkelige behov for at skride til akut anbringelse uden samtykke, lyder det fra Ankestyrelsen.
9. DEC 2019 13.05

Ankestyrelsen har i de senere år ophævet næsten halvdelen af de formandsafgørelser, som børn- og ungeudvalget efterfølgende har godkendt, og som der er klaget over til Ankestyrelsen. En stor del af de sager handler om anbringelser af nyfødte børn uden samtykke.

Det fremgår af en principmeddelelse fra Ankestyrelsen, der understreger, at der skal være tale om et øjeblikkeligt behov hos barnet, for at man kan skride til den meget indgribende foranstaltning, som en anbringelse uden samtykke altid vil være.

Der skal være 'åbenbar risiko for at barnets sundhed eller udvikling lider alvorlig skade og at problemerne ikke kan løses i hjemmet'. Det skal også overvejes, om fx daglige besøg af sundhedsplejersken kan være tilstrækkeligt, indtil udvalget kan nå at holde møde om sagen.

En akut formandsafgørelse kan fx komme på tale, hvis forældrene har en udadreagerende eller truende adfærd, truer med at 'gå under jorden' eller på anden vis ikke er i stand til at varetage omsorgen for barnet - fx som meget følelsesmæssigt ustabile og derfor meget svingende i sindsstemning.

Når en anbringelse foregår lige efter fødselen, skal det efterfølgende godkendes på et møde i børn- og ungeudvalget inden syv dage. Hvis udvalget godkender, så gælder afgørelsen en måned, hvor forældrene kan nå at klage til Ankestyrelsen.

Se hele principmeddelelsen.

Rettelse 11. dec. kl. 12.44: Underrubrikken ændret til 'Der skal være et konkret hensyn til barnets øjeblikkelige behov for at skride til akut anbringelse uden samtykke, lyder det fra Ankestyrelsen.'
Tidligere rummede underrubrikken også en misforståelse om syvdages-reglen.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt